Microstad

kennis- en netwerkevent

In het voorjaar van 2023 ondertekenden dertien woningcorporaties, die actief zijn in de Metropoolregio Eindhoven (MRE), een intentieverklaring om binnen vijf jaar 100% biobased isolatiemateriaal toe te passen in hun sociale huurwoningen. Een fundamentele prikkel om ook daadwerkelijk werk te maken van een reductie van de CO2-uitstoot in de bouw. Eind 2023 lanceerde Hurks het woonconcept Da Vinci Green. Met dit concept krijgen opdrachtgevers de keuze uit biobased, gerecyclede én herbruikbare materialen. Met dit concept wil Hurks een eerste stap zetten naar het grootschalig vergroenen van de woningbouwproductie.

Het is duidelijk. De regionale bouwwereld is in beweging, maar doen we wel genoeg? Wat kan beter? Is de geambieerde hoogstedelijke verdichting ook met biobased materialen te realiseren, en hoe ziet dat er dat uit? Wat is de invloed wet de Kwaliteitsborging op de transitie naar een circulaire wereld? Wat betekent dit voor de rol en impact van de architect? Het zijn slechts een paar vragen die momenteel spelen in de regio Eindhoven, een regio die zich voorbereidt op een duurzame toekomst.

René Erven gaat hierover in gesprek met Harold van de Ven (Building Balance), Ellen van Genechten (Hurks Da Vinci Green) en Luuk Visser (Microstad).

 

Praktische informatie

Donderdag 14 maart 16.00-18.00
Microstad, Prof Dorgelolaan 2, Eindhoven

Contact

Rene Erven
info@architectuurcentrumeindhoven.nl
040 2946845

Logo Week van de Circulaire Economie
Logo Week van de Circulaire Economie

Bekijk meer evenementen