Dat was de Week van de Circulaire Economie. Tot volgend jaar!

Circular Awards 2023

Op zoek naar innovatieve projecten en producten van ondernemingen en overheden die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. De inschrijving is gesloten. Update: 31 januari maken we de finalisten bekend.

hero

Wat zijn de Circular Awards?

about

Prijzen voor de meest impactvolle circulaire projecten en organisaties

De Circular Awards worden georganiseerd door Het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanaf oktober 2022 zoeken we voor de zesde keer innovatieve projecten, producten en diensten van bedrijven en overheden die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland.

Daarnaast zetten we in 2023 wederom enkele personen in het zonnetje die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de circulaire transitie in Nederland.

Wie winnen de Circular Awards 2023?

Categorieën

Voor grote(re) bedrijven: Circular Award Business Large

Voor groot-mkb en corporates die circulair innoveren binnen een bestaande bedrijfsvoering. Drie finalisten, één winnaar

Voor kleine(re) bedrijven: Circular Award Business Small

Voor klein-mkb dat circulair innoveert binnen de eigen bedrijfsvoering, dan wel startups die een volledig circulair businessmodel hebben ontwikkeld. Drie finalisten, één winnaar

Voor (semi-)publieken: Circular Award Public

Voor projecten van gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, alsmede (semi-)publieke instellingen uit onderwijs en zorg. Drie finalisten, één winnaar

Voor personen: op zoek naar Circular Heroes

Voor mensen die in een bepaalde regio, sector of community langdurig circulaire initiatieven ontplooien én uitvoeren. Soms zijn het stille krachten. Brengen het thema CE dicht bij hun medemens en buiten hun bubbel. Maximaal drie erkenningen

 

Criteria

Op welke criteria beoordelen de jury’s de inzendingen?

Beoordelingscriteria Business (S&L)
Beoordelingscriteria Public
Beoordelingscriteria Circular Heroes

Circulariteit

Beschrijf de circulaire strategieën die je toepast. Als uitgangspunt volgen we de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Denk aan maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Denk ook aan een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen. We zoeken naar partijen met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. Tot voordeel spreekt verder realisatie van CO2-reductie. Dit jaar letten we ook op de afbouw van lineaire praktijken.

Impact

Toon aan hoe groot je circulaire impact al is. Bereken bijvoorbeeld de reductie van gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Of de verlenging van de gemiddelde levensduur. Potentiële impact mag je ook beargumenteren. Is je product opschaalbaar naar de rest van Nederland en daarbuiten? Zo ja, wat is dan je potentiële markt en, dus, impact? Maar reeds gerealiseerde impact weegt zwaarder dan potentiële impact. De jury let op daadwerkelijke toepassing, bijvoorbeeld de introductie van de propositie op de markt, de voltooiing van een gebouw of kunstwerk, of de implementatie in een productieproces.

Samenwerking

Beschrijf met welke (keten)partners je samenwerkt en op welke manier. Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Kan jullie samenwerking als voorbeeld dienen voor andere initiatieven?

Businessmodel

Hoe verdien je geld met je circulaire product, dienst of activiteit? Hoe voorkom je een (structurele) behoefte aan subsidie? Bij producten-als-dienst: hoe vergelijken de kosten en opbrengsten van de circulaire oplossing (TCO/TCU) zich met het lineaire alternatief? Belangrijk: beschrijf hoe het businessmodel prikkels geeft om maximale circulariteit te realiseren.

Circulariteit

Beschrijf de circulaire strategieën die je toepast. Als uitgangspunt volgen we de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Denk aan maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Heb je een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen? We zoeken naar partijen met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. Tot voordeel spreekt ook realisatie van CO2-reductie. Dit jaar letten we ook op de afbouw van lineaire praktijk.

Impact

Toon aan hoe groot je circulaire impact al is. Bereken bijvoorbeeld de reductie van gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Of de verlenging van de gemiddelde levensduur. Potentiële impact mag je ook beargumenteren. Is je product of opschaalbaar naar de rest van je regio, naar Nederland of zelfs daarbuiten? Zo ja, wat is dan je potentiële markt en, dus, impact? Maar reeds gerealiseerde impact weegt zwaarder dan potentiële impact.

Samenwerking

Beschrijf met welke (keten)partners je samenwerkt en op welke manier. Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Kan jullie samenwerking als voorbeeld dienen voor andere initiatieven? Doen jullie actief aan kennisdeling en activatie van andere publieke instanties?

Businesscase

Hoe vergelijken de kosten en opbrengsten van de circulaire oplossing (TCO/TCU) zich met het gebruikelijke (lineaire) alternatief?

Visie

Welke visie heeft jouw kandidaat voor de Circular Heroes op de circulaire toekomst van Nederland? Zijn er bepaalde stappen op de R-ladder waar jouw kandidaat zich op richt? Richt jouw kandidaat zich expliciet op een brede, diverse doelgroep? Zijn er bepaalde thema’s die jouw kandidaat specifiek op de kaart wil zetten? Oftewel, welke duidelijke en aansprekende visie heeft jouw kandidaat?

Initiatieven

Welke circulaire initiatieven ontplooit jouw kandidaat? Beschrijf hoe de persoon die je nomineert in de praktijk bijdraagt aan de circulaire economie. In welke regio, sector of community is jouw kandidaat actief? Hoe lang al? Beschrijf maximaal drie illustratieve projecten of initiatieven waar de persoon die jij nomineert bij betrokken is geweest en hoe.

Werkwijze

Waarom is jouw kandidaat zo effectief? Beschrijf de werkwijze van jouw kandidaat. Slaagt jouw kandidaat erin andere mensen te enthousiasmeren, inspireren of overtuigen? Zo ja, hoe? Of is de persoon die je nomineert meer van de voeten in de klei? Was jouw kandidaat ‘tegen beter weten in’ aan de slag met circulaire economie, waren er tegenvallers en zette hij/zij toch door? Of heeft jouw kandidaat zijn geheel eigen stijl? Wat is de unieke kracht van de persoon die jij nomineert? Licht graag toe met één of twee voorbeelden.

Impact

Welke resultaten heeft jouw kandidaat geboekt? Beschrijf waartoe de initiatieven van jouw kandidaat hebben geleid. We zijn allereerst benieuwd naar directe effecten voor de circulaire economie, bijvoorbeeld hergebruik van materialen of minder gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Maar ook belangrijk zijn indirecte effecten: hoeveel mensen heeft jouw kandidaat voor de circulaire economie geënthousiasmeerd? Welk beleid is (mede) door jouw kandidaat nu gemeengoed? Welke bedrijven werken nu aan circulaire economie door jouw kandidaat? Kortom, wat was er zonder jouw kandidaat niet gebeurd?

Procedure

Categorieën – Definities

Circular Award Business [Large]

 • Voor groot-mkb en corporates
 • We volgen de definitie van Kamer van Koophandel: middelgrote en grote bedrijven. D.w.z., een bedrijf valt in deze categorie als het voldoet aan twee van de volgende drie kenmerken: meer dan € 6 mio activa, meer dan €12 mio omzet en/of meer dan 50 werknemers
 • Voor producten, diensten, projecten of gehele bedrijven inclusief hun processen. Ook gebouwen en infrastructurele werken

Circular Awards Business [Small]

 • Voor klein-mkb en startups
 • We volgen de definitie van Kamer van Koophandel: micro en kleine bedrijven. D.w.z., een bedrijf valt in deze categorie als het voldoet aan twee van de volgende drie kenmerken: minder dan € 6 mio activa, minder dan €12 mio omzet en/of minder dan 50 werknemers
 • Voor producten, diensten, projecten of gehele bedrijven inclusief hun processen. Ook gebouwen en infrastructurele werken

Circular Award Public

 • Voor (semi-)publieke partijen en projecten
 • Ook publiek-private projecten toegestaan, maar de publieke partij moet inschrijven en pitchen
 • Voor (de aanbesteding van) circulaire producten, diensten of projecten. Ook gebouwen en infrastructurele werken

Circular Heroes

 • Alle personen die in Nederland aan de circulaire transitie werken

Aanmelding

Inschrijving verloopt door het online aanmeldformulier in te vullen. Organisaties schrijven zichzelf in. Voor de Circular Heroes kan het Nederlandse publiek kandidaten nomineren. Alle aanmeldingen zijn namens het Versnellingshuis Nederland Circulair! in beheer van Mark Beumer en Erin Troost.

Inschrijftermijn

De data voor inschrijving voor de Awards van 2023 wordt binnenkort bekend gemaakt.

Vakjury’s

Twee vakjury’s evalueren de inzendingen.

Voor de categorieën Business Small en Large: Oscar van den Brink (COAST/KIA-CE, juryvoorzitter), Marieke Spijkerboer (ministerie IenW), Antoine Heideveld (Versnellingshuis Nederland Circulair!) en Ilse de Vos-van Eekeren (NS)

Voor de categorieën Public en Circular Heroes: Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht/Utrecht Sustainability Institute, juryvoorzitter), Jan van Ginkel (concerndirecteur/loco-provinciesecretaris provincie ZH/IPO), Glimina Chakor (wethouder gemeente Groningen / VNG), Meindert Smallenbroek (algemeen directeur Unie van Waterschappen) en Karin van IJsselmuide (manager Maatschappelijke Programma’s, NEVI)

Selectie

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! maakt een shortlist van ongeveer 15 inzendingen per categorie.

Voor de Circular Awards Business (Small en Large) en Public kiezen de vakjury’s op basis van de beoordelingscriteria uit deze voorselectie drie finalisten per categorie. De jury kan inschrijvers tijdens de selectie verzoeken om aanvullende informatie.

De negen finalisten (drie voor de Circular Award Business Large, drie voor de Circular Award Business Small, en drie voor de Circular Award Public) pitchen op de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie op maandag 7 februari 2022. Het publiek kiest per categorie één winnaar.

Voor de Circular Heroes kiest de vakjury uit de shortlist maximaal drie personen. Er is geen finale met pitches. De laureaten ontvangen op de Nationale Conferentie Circulaire Economie een onderscheiding.

Prijzen

De winnaars van de Circular Awards Business en Public mogen een jaar lang een unieke, circulaire wisseltrofee in huis voeren. De laureaten van de Circular Heroes ontvangen ook een circulaire prijs. De verhalen van de winnaars worden meegenomen door Holland Circular Hotspot op hun internationale (handels)reizen waar zij Nederlandse voorbeelden presenteren. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 6 februari 2023.

Organisatie

De Circular Awards worden georganiseerd door Het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De belangrijkste data

15/10/2021

Inschrijving open

10/12/2021

Inschrijving gesloten

24/12/2021

Bekendmaking shortlist

10/01/2022

Mogelijke vervolgvragen aan kandidaten op shortlist

25/01/2022

Finalisten Circular Awards Public en Business (Small en Large), alsmede de contactpersonen van de laureaten Circular Heroes krijgen privébericht. Publieke bekendmaking finalisten.

07/02/2022

Finale en uitreiking tijdens Nationale Conferentie Circulaire Economie

Veelgestelde vragen

Wat voor evenement kan ik organiseren?

Dit bepaal je helemaal zelf. Laat vooral zien waar jij trots op bent of waar je zelf van hebt geleerd. Een evenement kan variëren van groot tot klein, van een workshop of lunchmeeting, tot rondleiding, demonstratie of congres.

Dit kan natuurlijk ook online of in shifts voor kleinere groepen bezoekers. En denk ook aan de mogelijkheid om een reeds gepland event te thematiseren rondom circulaire economie. Kun je wel wat goeie tips gebruiken voor het organiseren van een online evenement? Neem dan voor wat inspiratie een kijkje op deze pagina

Zijn er criteria voor een evenement?

Een evenement is (in principe) gratis voor bezoekers en gaat inhoudelijk over circulair ondernemen. Bij voorkeur:

… richt een evenement zich primair op professionals, ondernemers (B2B) en organisaties;

… biedt een evenement concrete handvatten die deelnemers helpen en activeren om circulair te ondernemen;

… bevat je activiteit zoveel mogelijk interactie en praktijk-elementen waarin de bezoekers zelf aan de slag gaan;

… geef je follow-up aan de bezoekers (activatie).

Wat is de Week van de Circulaire Economie?

De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse campagneweek voor de circulaire economie. Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari 2023 zetten ondernemers, universiteiten, hogescholen, overheden en allerlei andere organisaties hun deuren open om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie.

Goede voorbeelden krijgen een podium en pioniers ontmoeten elkaar. Succesfactoren en uitdagingen om circulair te ondernemen worden besproken en starters krijgen tips om zelf aan de slag te gaan. Samen vormen de evenementen een groot landelijk bottom-up festival!

Is er een deadline voor aanmelding van mijn evenement?

Evenementen vinden plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari 2022. Hoe eerder je evenement is aangemeld op de agenda, hoe beter we die kunnen meenemen in de landelijke werving van bezoekers. Bij voorkeur staat je evenement daarom voor het eind van 2021 op de website. Half december starten we met het werven van bezoekers.

Na vrijdag 28 januari 2022 kunnen we je evenement helaas niet meer meenemen in onze agenda.

Hoe ondersteunen jullie bij PR?

Je lift mee op de landelijke aandacht in de media, positioneert jezelf als circulaire organisatie en krijgt een plaats voor je evenement op onze agenda. Daarnaast biedt Het Versnellingshuis ondersteuning bij PR in je eigen netwerk.

Je kunt hier een up-to-date PR-Toolkit vinden met kant-en-klaar formats en logo’s om je op weg te helpen met je PR. Download ook het logo van de Week van de CE om te gebruiken bij aankondigingen. Maak je gebruik van Canva? Gebruik ons template om je evenement te promoten. Ook kan je het promo-filmpje van de Week van de Circulaire Economie inzetten in je communicatie.

Nodig je netwerk uit, vraag de buurvrouw om de hoek en maak de regionale pers warm. Samen creëren we reuring rondom de Week van de Circulaire Economie! #WeekvandeCE

Hoe kan ik mijn evenement aanmelden?

Op deze website vind je een aanmeldformulier voor je evenement.

Het aanmelden van een evenement kan tot 28 januari 2022. Hoe eerder je evenement echter is aangemeld op de agenda, hoe beter we die kunnen meenemen in de landelijke werving van bezoekers. Bij voorkeur staat je evenement voor het eind van 2021 op de website.

Hoe kan ik meedoen met de Week van de Circulaire Economie?

Je kunt op meerdere manieren meedoen aan de Week van de Circulaire Economie: 

 1. Zet je deuren open! Organiseer een evenement op één van de dagen van de Week van de Circulaire Economie. Je bepaalt zelf hoe dit evenement er uit ziet. Dit kan variëren van groot tot klein, van een workshop of een webinar, tot rondleiding of excursie. Of thematiseer een reeds gepland event rondom circulaire economie. Meld je evenement aan, zodat je op de landelijke agenda komt te staan.
 2. Breng de Week van de Circulaire Economie (intern of extern) onder de aandacht. Bedenk bijvoorbeeld een leuke actie voor je medewerkers, of breng een aankondiging of rapport naar buiten tijdens ‘de Week’. Door gezamenlijk op te trekken in communicatie versterken we elkaar. #WeekvandeCE 

Corona en hoe we daar tijdens de Week mee omgaan

We houden ons te alle tijden aan de geldende richtlijnen vanuit het RIVM en verwachten dit ook van onze organisatoren en bezoekers.

De situatie rond corona is weerbarstig. Ons advies is om in eerste instantie in te zetten op een online evenement, waarbij je de mogelijkheid open houdt dat live publiek uiteindelijk ook aanwezig kan zijn. 

Hou deze pagina in de gaten voor actuele updates.

Ben je van plan om online evenement te organiseren? Neem dan voor wat inspiratie een kijkje op deze pagina.
         

Hoe kan ik mijn evenement aanmelden?

Op deze website vind je een aanmeldformulier voor je evenement.

Het aanmelden van een evenement kan tot 28 januari 2022. Hoe eerder je evenement echter is aangemeld op de agenda, hoe beter we die kunnen meenemen in de landelijke werving van bezoekers. Bij voorkeur staat je evenement voor het eind van 2021 op de website.

Heb je toch nog vragen?