Circular Awards 2020

De inschrijving voor de Circular Awards is geopend!

In 2020 zoekt het Versnellingshuis Nederland Circulair! in samenwerking met het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ van de Rijksoverheid voor de derde keer iconische circulaire projecten: innovatieve projecten en producten van ondernemingen, overheden én burgerinitiatieven die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Wie ontvangen dé Circular Awards 2020?

Categorieën

We organiseren in 2020 drie uitreikingen: één voor bedrijven (Circular Award Business) en één voor (semi-)publieke instellingen (Circular Award Public). Daarnaast gaan we in 2020 op zoek naar circulaire burgerinitiatieven die kans maken op een Eervolle Vermelding.

Voor bedrijven: Circular Award Business

Voor mkb en corporates die circulair innoveren binnen hun eigen bedrijfsvoering, dan wel startups die een volledig circulair businessmodel hebben ontwikkeld

Voor (semi-)publieken: Circular Award Public

Alle projecten van gemeentes, provincies, waterschappen en onderwijsinstellingen, alsmede Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf

Voor burgerinitiatieven: Eervolle Vermelding

Initiatieven van individuele burgers of groepjes burgers die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan het meer circulair maken van de (lokale) samenleving. Kenmerk is dat er geen gevestigde organisatie achter zit. Het gaat om de eigen ideeën en inzet van burgers.

Criteria

Voor het beoordelen van inschrijvingen hanteren de jury’s vier criteria: circulariteit, schaal, samenwerking en businessmodel.

CIRCULARITEIT

Wat is de kwalitatieve circulaire impact die je realiseert? Denk aan maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen. Denk aan minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Ben je circulair op het vlak van product, dienst én businessmodel? Heb je een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen? We zoeken naar partijen met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. We volgen de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Tot voordeel spreekt ook realisatie van CO2-reductie.

SCHAALBAARHEID

Kan je je circulaire impact ook kwantificeren? Bijvoorbeeld een percentage in de reductie van gebruik van primaire grondstoffen. Is je product opschaalbaar naar de rest van Nederland en daarbuiten? Zo ja, wat is dan je potentiële markt en, dus, impact? Let wel: gerealiseerde impact weegt zwaarder dan potentiële impact. Bij burgerinitiatieven interpreteren we dit criterium als ‘kopieerbaarheid’. Zouden ook andere initiatieven hiermee aan de slag kunnen?

SAMENWERKING

Circulaire projecten vragen vaak samenwerking in een regio, sector of keten. Op welke manier werk je samen met andere bedrijven en organisaties? Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Kan jullie samenwerking als voorbeeld dienen voor andere initiatieven?

BUSINESSMODEL

De circulaire economie gaat ook om economie. We zoeken naar inschrijvingen met een financieel gezond businessmodel. Bij bedrijven: hoe ga je geld verdienen met je product of dienst? Hoe voorkom je een (structurele) behoefte aan subsidie? Bij publieke projecten: hoe vergelijken de kosten en opbrengsten van de circulaire oplossing (TCO/TCU) zich met het standaard, lineaire alternatief? Bij burgerinitiatieven: welke sociale, natuurlijke, en wellicht ook financiële waarde realiseer je?

Procedure

Welke procedure leidt tot de verkiezing van de Circular Awards 2019?

  • In aanmerking: Zowel projecten, producten, diensten als gehele organisaties komen in aanmerking.
  • Aanmelding: Initiatiefnemers en medewerkers kunnen online het aanmeldformulier invullen. Alle aanmeldingen zijn namens het Versnellingshuis Nederland Circulair! in beheer van Mark Beumer (Het Groene Brein) en Irene Samwel (MVO Nederland).
  • Inschrijftermijn: De inschrijving is geopend van 7 oktober 2019 tot en met 10 januari 2020.
  • Vakjury’s: Een vakjury onder leiding van prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW) evalueert de inzendingen voor de Circular Award Business. Een vakjury onder leiding van prof. dr. Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht) evalueert de inzendingen voor de Circular Award Public en de Eervolle Vermelding Burgerinitiatieven.
  • Besluitvorming: Het Versnellingshuis Nederland Circulair! maakt een voorselectie van ongeveer 15 inzendingen per categorie. Voor de Circular Award Business en de Circular Award Public kiezen de twee vakjury’s op basis van de vier criteria uit deze voorselectie de drie beste inzendingen per categorie. Deze zes finalisten (drie voor de Circular Award Business en drie voor de Circular Award Public) mogen pitchen op de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 13 februari 2020 (datum onder voorbehoud). De vakjury’s kiezen samen met het publiek één totaalwinnaar van de Circular Award Business en één totaalwinnaar voor de Circular Award Public. Voor de Eervolle Vermelding Burgerinitiatieven is geen finale met pitches. De betreffende vakjury kiest één of enkele initiatieven die op de Nationale Conferentie Circulaire Economie een onderscheiding ontvangen.
  • Prijs: De hoofdprijs bestaat primair uit eer en exposure. De winnaars van de Circular Award Business en Circular Award Public mogen een jaar lang een unieke, circulaire trofee in huis voeren. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 13 februari 2020.

De belangrijkste data:

  • 07/10/2019 – 10/01/2020 – Inschrijving geopend
  • 11/01/2020 – 31/01/2020 – (Voor)selectie finalisten
  • 03/02/2020 – 07/02/2020 – Bekendmaking finalisten tijdens de Week van de Circulaire Economie
  • 13/02/2020 – Finale en uitreiking circulaire trofee door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (datum onder voorbehoud)

Schrijf je in voor de Circular Awards!

Vragen? Neem contact met ons op

06 2914 9244

06 2278 5540

Stuur ons een bericht

6 + 14 =

De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van :

Logo Versnellingshuis Nederland Circulair

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! wordt ondersteund door:

Uitvoerende partijen zijn:

De Week van de Circulaire Economie is DÉ LANDELIJKE CAMPAGNEWEEK VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE. De Week geeft een podium aan bedrijven en instellingen die circulaire voorlopers zijn. Goede voorbeelden worden getoond, circulaire voorlopers ontmoeten elkaar, circulaire zoekers kunnen aan de slag met concrete handvatten.