Circular Awards 2020

En de winnaars zijn…

Amsterdam/Den Haag, 3 februari 2020 – De Circular Awards 2020 zijn gewonnen door Schijvens (categorie Business) en de provincie Noord-Holland (categorie Public). Uit 121 inzendingen kregen zij de meeste stemmen van twee vakjury’s en het publiek van de Nationale Conferentie Circulaire Economie in Den Haag. De Eervolle Vermelding Burgerinitiatieven ging naar de Recycle Sint.

Winnaar Circular Award Business: Schijvens

Schijvens ontwerpt en produceert al sinds 1863 bedrijfskleding. Sinds enige jaren maakt de organisatie ook circulaire bedrijfskleding bestaande uit vijftig procent gerecyclede, afgedragen of kapotte werkkleding en vijftig procent gerecyclede PET. Hierdoor hoeft het bedrijf geen gebruik te maken van nieuwe grondstoffen. Inmiddels verdient zestig procent van de kleding afkomstig van dit bedrijf het label ‘circulair’.

De jury roemt dit bedrijf om het sluiten van kringlopen in de textielketen hoger op de R-ladder (kringlopen ladder). Juryvoorzitter Mark Groot Wassink (Koninklijke Auping): “Schijvens is een onderneming die al heel lang thuis is in de textielindustrie, één van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. Ze begrijpen de impact van hun producten en productiewijze en zijn erin geslaagd bij te dragen aan een oplossing.”

Winnaar Circular Award Public: Provincie Noord-Holland (i.s.m. dr2 New Economy)

Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam is er voor een waarde van minimaal 200 miljoen euro gebruikt hout beschikbaar per jaar. De provincie Noord-Holland ontwikkelde in samenwerking met dr2 New Economy een openbaar rekenmodel voor verschillende businesscases en is gestart met twee pilots voor circulaire houtketens. Zo worden van bomen uit Amsterdam houten detailleringen gemaakt voor de bouw en krijgen restbalken uit slooppanden een tweede leven in andere gebouwen.

De jury roemt dit project als mooi voorbeeld van Holland als houtland. Juryvoorzitter Louise Vet: “Hout houdt heel lang CO2 vast als je het gebruikt voor een langdurige toepassing in, bijvoorbeeld, de bouw. Er is ook bijna geen circulairder materiaal te bedenken dan hout. In de provincie Noord-Holland is nu een belangrijke pilot uitgevoerd, waarin 1.200 balken en zeven kilometer aan houten gordingen selectief zijn gesloopt en beschikbaar zijn gemaakt voor hergebruik. Een mooi voorbeeld dat veel navolging verdient. Holland is een verbastering van houtland. Daarom een oproep aan architecten: ga ontwerpen met hout!”

Overige finalisten

Voor de Circular Award Business waren de kanshebbers MUD Jeans (circulaire jeans), Schijvens (circulaire bedrijfskleding) en het publiek-private consortium rond het product Kaumera (een nieuwe grondstof uit korrelslib dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater).

Voor de Circular Award Public waren de finalisten provincie Noord-Holland en dr2 New Economy (pilot circulaire houtketens), Amsterdam Economic Board (programma CE) en de provincie Fryslan (circulair asfalt N381).

Eervolle Vermelding Burgerinitiatieven: Recycle Sint

De jury heeft ook een Eervolle Vermelding toegekend aan de Recycle Sint, een burgerinitiatief van Elif Algu, waarbij op vrijwillige basis ruilmarkten worden opgezet om speelgoed te ruilen. Het idee is ontstaan vanuit de wens om het Sinterklaasfeest te verduurzamen. In 2019 werden er circa 44.000 stukken speelgoed verruild, voor een marktwaarde van meer dan 1.200.000 euro. De jury vindt het bewonderenswaardig dat een vrijwillig initiatief dat georganiseerd krijgt. En dus een groot compliment aan initiatiefneemster Elif Algu!

Shortlist Circular Awards Business en Public

De volgende initiatieven stonden op de shortlist van de Circular Award Business: Eerste Circulaire Perron van Nederland (ProRail, Studio WAE), MUD Jeans (MUD Jeans), Saltrex Certified Reuse & Recycling (Saltrex), ICL Phosphate Recycling Unit (ICL), Carpet Recycling Centre (Tarkett), Duurzaam verfpoeder (RAW Paints), CaffeInk (Spaak Circular Solutions & CaffeInk), Circulaire, biobased betonproducten voor de openbare ruimte (Bio Bound), Upcyclen van gebruikte VELUX dakramen (VELUX), Afval wordt een grondstof die de stad kleedt, voedt en bouwt (De Clique), Ritspad (Schagen Infra), Circulaire Instrumenten Netten (Brink), Circulaire dakbedekking uit afval (Leadax Circular Roofing), De Loskade (Van Wijnen), Kaumera (Royal HaskoningDHV e.a.), PolyStyreneLoop (PolyStyreneLoop Cooperatief U.A.) en 100% Circulaire bedrijfskleding (Schijvens).

De initiatieven op de shortlist van de Circular Award Public: Verspilling medicijnen tegengaan (PharmaSwap, FLOOW2), Circulair Friesland (Circulair Friesland), Circulaire pilot houtketens (Provincie Noord-Holland), Amsterdam International School South East (Gemeente Amsterdam), Busstation Tilburg (Gemeente Tilburg, cepezed architecten), Regiodagen en Regioboeken CE-aanpak voor decentrale overheden (Rijkswaterstaat i.s.m. Circularities), Circulair asfalt voor N381 (Provincie Fryslân), Programma Circulaire Economie (Amsterdam Economic Board) en SUPERLOCAL (HEEMwonen).

 

 

In 2020 zoekt het Versnellingshuis Nederland Circulair! in samenwerking met het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ van de Rijksoverheid voor de derde keer iconische circulaire projecten: innovatieve projecten en producten van ondernemingen, overheden én burgerinitiatieven die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Wie ontvangen dé Circular Awards 2020?

Categorieën

We organiseren in 2020 drie uitreikingen: één voor bedrijven (Circular Award Business) en één voor (semi-)publieke instellingen (Circular Award Public). Daarnaast gaan we in 2020 op zoek naar circulaire burgerinitiatieven die kans maken op een Eervolle Vermelding.

Voor bedrijven: Circular Award Business

Voor mkb en corporates die circulair innoveren binnen hun eigen bedrijfsvoering, dan wel startups die een volledig circulair businessmodel hebben ontwikkeld

Voor (semi-)publieken: Circular Award Public

Alle projecten van gemeentes, provincies, waterschappen en onderwijsinstellingen, alsmede Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf

Voor burgerinitiatieven: Eervolle Vermelding

Initiatieven van individuele burgers of groepjes burgers die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan het meer circulair maken van de (lokale) samenleving. Kenmerk is dat er geen gevestigde organisatie achter zit. Het gaat om de eigen ideeën en inzet van burgers.

Criteria

Voor het beoordelen van inschrijvingen hanteren de jury’s vier criteria: circulariteit, schaal, samenwerking en businessmodel.

CIRCULARITEIT

Wat is de kwalitatieve circulaire impact die je realiseert? Denk aan maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen. Denk aan minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Ben je circulair op het vlak van product, dienst én businessmodel? Heb je een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen? We zoeken naar partijen met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. We volgen de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Tot voordeel spreekt ook realisatie van CO2-reductie.

SCHAALBAARHEID

Kan je je circulaire impact ook kwantificeren? Bijvoorbeeld een percentage in de reductie van gebruik van primaire grondstoffen. Is je product opschaalbaar naar de rest van Nederland en daarbuiten? Zo ja, wat is dan je potentiële markt en, dus, impact? Let wel: gerealiseerde impact weegt zwaarder dan potentiële impact. Bij burgerinitiatieven interpreteren we dit criterium als ‘kopieerbaarheid’. Zouden ook andere initiatieven hiermee aan de slag kunnen?

SAMENWERKING

Circulaire projecten vragen vaak samenwerking in een regio, sector of keten. Op welke manier werk je samen met andere bedrijven en organisaties? Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Kan jullie samenwerking als voorbeeld dienen voor andere initiatieven?

BUSINESSMODEL

De circulaire economie gaat ook om economie. We zoeken naar inschrijvingen met een financieel gezond businessmodel. Bij bedrijven: hoe ga je geld verdienen met je product of dienst? Hoe voorkom je een (structurele) behoefte aan subsidie? Bij publieke projecten: hoe vergelijken de kosten en opbrengsten van de circulaire oplossing (TCO/TCU) zich met het standaard, lineaire alternatief? Bij burgerinitiatieven: welke sociale, natuurlijke, en wellicht ook financiële waarde realiseer je?

Procedure

 

Welke procedure leidt tot de verkiezing van de Circular Awards 2020?

 • In aanmerking: Zowel projecten, producten, diensten als gehele organisaties komen in aanmerking.
 • Aanmelding: Initiatiefnemers en medewerkers kunnen online het aanmeldformulier invullen. Alle aanmeldingen zijn namens het Versnellingshuis Nederland Circulair! in beheer van Mark Beumer (Het Groene Brein) en Irene Samwel (MVO Nederland).
 • Inschrijftermijn: De inschrijving is geopend van 7 oktober 2019 tot en met 10 januari 2020.
 • Vakjury’s: Een vakjury onder leiding van Mark Groot Wassink (Auping, winnaar Circular Award Business 2019) evalueert de inzendingen voor de Circular Award Business. Een vakjury onder leiding van prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW) evalueert de inzendingen voor de Circular Award Public en de Eervolle Vermelding Burgerinitiatieven.
 • Besluitvorming: Het Versnellingshuis Nederland Circulair! maakt een voorselectie van ongeveer 15 inzendingen per categorie. Voor de Circular Award Business en de Circular Award Public kiezen de twee vakjury’s op basis van de vier criteria uit deze voorselectie de drie beste inzendingen per categorie. Deze zes finalisten (drie voor de Circular Award Business en drie voor de Circular Award Public) mogen pitchen op de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 3 februari 2020. De vakjury’s kiezen samen met het publiek één totaalwinnaar van de Circular Award Business en één totaalwinnaar voor de Circular Award Public. Voor de Eervolle Vermelding Burgerinitiatieven is geen finale met pitches. De betreffende vakjury kiest één of enkele initiatieven die op de Nationale Conferentie Circulaire Economie een onderscheiding ontvangen.
 • Prijs: De hoofdprijs bestaat primair uit eer en exposure. De winnaars van de Circular Award Business en Circular Award Public mogen een jaar lang een unieke, circulaire wisseltrofee in huis voeren. De winnaars worden ook meegenomen door Holland Circular Hotspot op hun internationale (handels)reizen waar zij Nederlandse voorbeelden presenteren. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 3 februari 2020.
 • Organisatie: De Circular Awards worden georganiseerd door het Versnellingshuis Nederland Circulair en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De belangrijkste data:

 • 07/10/2019 – 10/01/2020 – Inschrijving geopend
 • 11/01/2020 – 24/01/2020 – (Voor)selectie finalisten
 • 27/01/2020 – 31/01/2020 – Bekendmaking finalisten voorafgaande aan de Week van de Circulaire Economie
 • 3/02/2020 – Finale en uitreiking circulaire trofeeën (let op: de finale vindt plaats op maandag 3 februari 2020)

Vragen? Neem contact met ons op

06 2914 9244

06 2278 5540

Stuur ons een bericht

12 + 1 =

De Week van de Circulaire Economie en de Circular Awards zijn een initiatief van :

Logo Versnellingshuis Nederland CirculairDe Circular Awards zijn mogelijk gemaakt door:

Uitvoerende partijen zijn:

De Week van de Circulaire Economie is DÉ LANDELIJKE CAMPAGNEWEEK VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE. De Week geeft een podium aan bedrijven en instellingen die circulaire voorlopers zijn. Goede voorbeelden worden getoond, circulaire voorlopers ontmoeten elkaar, circulaire zoekers kunnen aan de slag met concrete handvatten.