Circular Awards 2024

De uitreiking van de Circular Awards vormt een jaarlijks hoogtepunt tijdens de Week van de Circulaire Economie.

Winnaars van de Circular Awards 2023 tijdens de uitreiking.

De Circular Awards 2024, georganiseerd door het Versnellingshuis Nederland Circulair! en gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zet voor de zevende keer de schijnwerper op inspirerende producten, projecten en ondernemers van onze circulaire economie.

De winnaars van 2024 zijn op 14 maart bekendgemaakt. Bekijk de winnaars hier.

De categorieën

 

 • De Circular Award Business voor bedrijven
 • De Circular Award Public voor (semi-)publieke instellingen
 • De Circular Hero, ter ere van een individu die een significante bijdrage heeft geleverd aan de circulaire economie.
 • Nieuw dit jaar is de Circular Chain Award, speciaal voor ketensamenwerkingen

Meld jezelf en/of een ander aan via de link hieronder.

Circular Awards uitreiking 2023

Belangrijke data

 

 • 25 januari 2024 – Inschrijving gesloten
 • 2 februari 2024 – Bekendmaking shortlist & verdiepingsvragen aan kandidaten
 • 26 februari 2024 – Juryberaad
 • 27 februari 2024 – Publieke bekendmaking finalisten Circular Awards & contactpersoon van de Circular Hero krijgt privébericht.
 • 14 maart 2024 – Finale en uitreiking tijdens Nationale Conferentie Circulaire Economie.

Meer weten over de Circular Awards?

Extra informatie

 • Criteria

  Sla lijst over
  • Circulariteit

   Beschrijf de circulaire strategieën die je toepast. Als uitgangspunt volgen we de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Denk aan maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Denk ook aan een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen. We zoeken naar partijen met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. Tot voordeel spreekt verder realisatie van CO2-reductie. Dit jaar letten we ook op de afbouw van lineaire praktijken.

   Impact

   Toon aan hoe groot je circulaire impact al is. Bereken bijvoorbeeld de reductie van gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Of de verlenging van de gemiddelde levensduur. Potentiële impact mag je ook beargumenteren. Is je product opschaalbaar naar de rest van Nederland en daarbuiten? Zo ja, wat is dan je potentiële markt en, dus, impact? Maar reeds gerealiseerde impact weegt zwaarder dan potentiële impact. De jury let op daadwerkelijke toepassing, bijvoorbeeld de introductie van de propositie op de markt, de voltooiing van een gebouw of kunstwerk, of de implementatie in een productieproces.

   Samenwerking

   Beschrijf met welke (keten)partners je samenwerkt en op welke manier. Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Kan jullie samenwerking als voorbeeld dienen voor andere initiatieven?

   Businessmodel

   Hoe verdien je geld met je circulaire product, dienst of activiteit? Hoe voorkom je een (structurele) behoefte aan subsidie? Bij producten-als-dienst: hoe vergelijken de kosten en opbrengsten van de circulaire oplossing (TCO/TCU) zich met het lineaire alternatief? Belangrijk: beschrijf hoe het businessmodel prikkels geeft om maximale circulariteit te realiseren.

  • Circulariteit

   Beschrijf de circulaire strategieën die je toepast. Als uitgangspunt volgen we de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Denk aan maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Heb je een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen? We zoeken naar partijen met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. Tot voordeel spreekt ook realisatie van CO2-reductie. Dit jaar letten we ook op de afbouw van lineaire praktijk.

   Impact

   Toon aan hoe groot je circulaire impact al is. Bereken bijvoorbeeld de reductie van gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Of de verlenging van de gemiddelde levensduur. Potentiële impact mag je ook beargumenteren. Is je product of opschaalbaar naar de rest van je regio, naar Nederland of zelfs daarbuiten? Zo ja, wat is dan je potentiële markt en, dus, impact? Maar reeds gerealiseerde impact weegt zwaarder dan potentiële impact.

   Samenwerking

   Beschrijf met welke (keten)partners je samenwerkt en op welke manier. Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Kan jullie samenwerking als voorbeeld dienen voor andere initiatieven? Doen jullie actief aan kennisdeling en activatie van andere publieke instanties?

   Businesscase

   Hoe vergelijken de kosten en opbrengsten van de circulaire oplossing (TCO/TCU) zich met het gebruikelijke (lineaire) alternatief?

  • Samenwerking

   Beschrijf met welke (keten)partners je samenwerkt en op welke manier. Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Hoe dient jouw samenwerkingsverband als voorbeeld voor andere initiatieven? We zijn op zoek naar vitale coalities: een samenwerkingsverband met betrokken deelnemers en een gedeelde visie. Binnen het samenwerkingsverband worden uitdagingen overwonnen en bruggen gebouwd. Deelnemers zijn bereid te investeren in de samenwerking. De vitaliteit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door ondertekende commitment en in-kind bijdrage.

   Circulariteit

   Beschrijf de circulaire strategieën waar jullie samenwerking zich op richt. Als uitgangspunt volgen we de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Denk aan maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Denk ook aan een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen. We zoeken naar samenwerkingsverbanden met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. Dit jaar letten we ook op de afbouw van lineaire praktijken. De visie voor de keten is ambitieuzer dan huidige marktnormen en aankomende wet- en regelgeving.

   Impact

   We zijn op zoek naar samenwerkingsverbanden met aantoonbare impact in de praktijk. De activiteiten leiden bijvoorbeeld tot de vermindering van gebruik van nieuwe materialen, het verlengen van de levensduur en een reductie van CO2-emissies. Wat is de potentiële impact? Is deze impact ook structureel of schaalbaar? Reeds gerealiseerde impact weegt zwaarder dan de geplande of potentiële impact. Maak daarom duidelijk welke impact reeds is gerealiseerd en wat is gepland.

   Transformatie van de sector

   We zijn op zoek naar samenwerkingsverbanden die laten zien dat een nieuwe manier van werken mogelijk is.  Als pioniers banen zij de weg banen voor anderen om te volgen. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op het hervormen van beleid en het ontwikkelen van nieuwe marktstandaarden. Of door bij te dragen aan bewustwording en nieuwe markten aan te spreken. Het samenwerkingsverband draagt bij aan kennisontwikkeling en -deling, die ook toegankelijk is voor partijen buiten het samenwerkingsverband. Op welke manier geeft de samenwerking hier vorm aan?

  • Visie

   Welke visie heeft jouw kandidaat voor de Circular Heroes op de circulaire toekomst van Nederland? Zijn er bepaalde stappen op de R-ladder waar jouw kandidaat zich op richt? Richt jouw kandidaat zich expliciet op een brede, diverse doelgroep? Zijn er bepaalde thema’s die jouw kandidaat specifiek op de kaart wil zetten? Oftewel, welke duidelijke en aansprekende visie heeft jouw kandidaat?

   Initiatieven

   Welke circulaire initiatieven ontplooit jouw kandidaat? Beschrijf hoe de persoon die je nomineert in de praktijk bijdraagt aan de circulaire economie. In welke regio, sector of community is jouw kandidaat actief? Hoe lang al? Beschrijf maximaal drie illustratieve projecten of initiatieven waar de persoon die jij nomineert bij betrokken is geweest en hoe.

   Werkwijze

   Waarom is jouw kandidaat zo effectief? Beschrijf de werkwijze van jouw kandidaat. Slaagt jouw kandidaat erin andere mensen te enthousiasmeren, inspireren of overtuigen? Zo ja, hoe? Of is de persoon die je nomineert meer van de voeten in de klei? Was jouw kandidaat ‘tegen beter weten in’ aan de slag met circulaire economie, waren er tegenvallers en zette hij/zij toch door? Of heeft jouw kandidaat zijn geheel eigen stijl? Wat is de unieke kracht van de persoon die jij nomineert? Licht graag toe met één of twee voorbeelden.

   Impact

   Welke resultaten heeft jouw kandidaat geboekt? Beschrijf waartoe de initiatieven van jouw kandidaat hebben geleid. We zijn allereerst benieuwd naar directe effecten voor de circulaire economie, bijvoorbeeld hergebruik van materialen of minder gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Maar ook belangrijk zijn indirecte effecten: hoeveel mensen heeft jouw kandidaat voor de circulaire economie geënthousiasmeerd? Welk beleid is (mede) door jouw kandidaat nu gemeengoed? Welke bedrijven werken nu aan circulaire economie door jouw kandidaat? Kortom, wat was er zonder jouw kandidaat niet gebeurd?

 • Procedure

  Sla lijst over
  • Circular Award Business

   • Voor groot-mkb, klein-mkb, corporates en start-ups
   • Voor producten, diensten, projecten of gehele bedrijven inclusief hun processen. Ook gebouwen en infrastructurele werken.

   Circular Award Public

   • Voor (semi-)publieke partijen en projecten
   • Ook publiek-private projecten toegestaan, maar de publieke partij moet inschrijven en pitchen
   • Voor (de aanbesteding van) circulaire producten, diensten of projecten. Ook gebouwen en infrastructurele werken.

   Circular Chain Award 

   Circular Heroes

   • Alle personen die in Nederland aan de circulaire transitie werken (het is niet toegestaan jezelf te nomineren)
  • Inschrijving verloopt door het online aanmeldformulier in te vullen. Organisaties schrijven zichzelf in, maar je kan ook organisaties en/of projecten nomineren. Voor de Circular Heroes kan je ook kandidaten nomineren. Alle aanmeldingen zijn namens het Versnellingshuis Nederland Circulair! in beheer van Jan Heijns.

  • De inschrijving is geopend van 11 december 2023 tot en met 25 januari 2024.

  • Vakjury’s evalueren de inzendingen.

   • Voor de categorie Business: Antoine Heideveld (mede-initiatiefnemer Versnellingshuis Nederland Circulair! & directeur Het Groene Brein), Anne-Marie Rakhorst (eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid & voorzitter van de Transitieagenda Consumptiegoederen), Mariëlle van Dillen (Senior Buyer Resale & Circularity bij Zeeman), Mirjam Niessen (Principal Impact Investment bij stichting DOEN) & Karen Maas (wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus)
   • Voor de categorie Public: Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht), Meindert Smallenbroek (directeur Unie van Waterschappen), Jan van Ginkel (concerndirecteur provincie Zuid-Holland) & Karin van IJsselmuide (Coördinator SDG 12 Alliantie Min. Buitenlandse Zaken)
   • Voor de categorie Circular Chain: Hidde Wagenvoort (regelingcoördinator subsidie Circulaire Ketenprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Willem Evers (afdelingshoofd circulaire economie bij het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat), Karen Janssen (Associate Lector ‘Collaborate to Regenerate’ bij Avans Hogeschool) & Antoine Heideveld (mede-initiatiefnemer Versnellingshuis Nederland Circulair! & directeur Het Groene Brein)
   • Voor de categorie Circular Heroes: Imke Haenen (programmamanager Versnellingshuis Nederland circulair! bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Hilde Sijbring (mede-oprichter van Circular Finance Lab), Egidio Bundel (Circl Movement) & Bert van Son (oprichter Mud Jeans)
  • Het Versnellingshuis Nederland Circulair! maakt een voorselectie van ongeveer 10 inzendingen per categorie.

   Voor de Circular Awards kiezen de vakjury’s op basis van de beoordelingscriteria uit deze voorselectie drie finalisten per categorie. De jury kan inschrijvers tijdens de selectie verzoeken om aanvullende informatie.

   De negen finalisten (drie voor de Circular Award Business, drie voor de Circular Award Public, en drie voor de Circular Chain Award) pitchen per video vooraf en op de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie. Per categorie zal er één winnaar gekozen worden.

   Voor de Circular Heroes kiest de vakjury uit de shortlist één persoon. Er is geen finale met pitches.

  • De winnaars van de Circular Awards krijgen een jaar lang een unieke, circulaire wisseltrofee mee naar ‘huis’. De prijzen worden uitgereikt tijdens de plenaire opening van de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 14 maart 2024.

  • De Circular Awards worden georganiseerd door het Versnellingshuis Nederland Circulair en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kom naar de uitreiking

De Circular Awards 2024 worden uitgereikt tijdens de nationale conferentie. De jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie vindt plaats op 14 maart 2024 in Nijmegen. Je bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Bekijk het programma