Circular Awards 2022

Op zoek naar innovatieve projecten en producten van ondernemingen en overheden die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. De inschrijving voor de editie van 2022 opent eind september.

hero

Wat zijn de Circular Awards?

about

Prijzen voor de meest innovatieve, circulaire projecten en organisaties

De Circular Awards worden georganiseerd door Het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanaf september 2021 zoeken we voor de vijfde keer innovatieve projecten, producten en diensten van bedrijven en overheden die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland.

Wie winnen de Circular Awards 2022?

Categorieën

De categorieën voor de Circular Awards 2022 worden nog bepaald. In 2021 organiseerden we twee uitreikingen voor organisaties: één voor bedrijven en één voor (semi-)publieke instellingen. Daarnaast onderscheidden we in 2021 voor het eerst enkele personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de circulaire transitie in Nederland.

Voor bedrijven: Circular Award Business

Voor mkb en corporates die circulair innoveren binnen hun eigen bedrijfsvoering, dan wel startups die een volledig circulair businessmodel hebben ontwikkeld

Voor (semi-)publieken: Circular Award Public

Voor projecten van gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, alsmede (semi-)publieke instellingen uit onderwijs en zorg

Voor personen: op zoek naar Circular Heroes

Voor mensen die in een bepaalde regio, sector of community langdurig circulaire initiatieven ontplooien én uitvoeren. Soms zijn het stille krachten. Brengen het thema CE dicht bij hun medemens

De inschrijving voor de Circular Awards 2022 opent eind september. Onderstaande informatie geldt voor de vorige editie en zal zijn geüpdatet als de inschrijving start.

Criteria

Er gelden verschillende criteria voor de categorieën Business en Public enerzijds en Circular Heroes anderzijds

Beoordelingscriteria Business & Public
Beoordelingscriteria Circular Heroes

Circulariteit

Beschrijf de circulaire strategieën die je toepast. Als uitgangspunt volgen we de vuistregel: hoger op de R-ladder is beter. Denk aan maximale herbruikbaarheid en minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen. Ben je circulair op het vlak van product, dienst én businessmodel? Heb je een structurele oplossing boven hergebruik van (incidentele) reststromen? We zoeken naar partijen met een duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst. Tot voordeel spreekt ook realisatie van CO2-reductie.

Impact

Toon aan hoe groot je circulaire impact al is. Bereken bijvoorbeeld de reductie van gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Of de verlenging van de gemiddelde levensduur. Potentiële impact mag je ook beargumenteren. Is je product opschaalbaar naar de rest van Nederland en daarbuiten? Zo ja, wat is dan je potentiële markt en, dus, impact? We wegen reeds gerealiseerde impact wel zwaarder dan potentiële impact.

Samenwerking

Beschrijf met welke (keten)partners je samenwerkt en op welke manier. Hoe verdelen jullie kosten, baten en risico’s? Kan jullie samenwerking als voorbeeld dienen voor andere initiatieven?

Businessmodel

Heb je een financieel gezond businessmodel? Bij bedrijven: hoe verdien je geld met je circulaire product of dienst? Hoe voorkom je een (structurele) behoefte aan subsidie? Bij publieke projecten en organisaties: hoe vergelijken de kosten en opbrengsten van de circulaire oplossing (TCO/TCU) zich met het lineaire alternatief?

Visie

Welke visie heeft jouw kandidaat voor de Circular Heroes op de circulaire toekomst van Nederland? Zijn er bepaalde stappen op de R-ladder waar hij of zij zich op richt? Zijn er bepaalde thema’s die jouw kandidaat specifiek op de kaart wil zetten? Oftewel, welke duidelijke en aansprekende visie heeft jouw kandidaat?

Initiatieven

Welke circulaire initiatieven ontplooit jouw kandidaat? Beschrijf hoe de persoon die je nomineert in de praktijk bijdraagt aan de circulaire economie. In welke regio, sector of community is hij/zij al jaren actief? Hoe lang al? Beschrijf maximaal drie illustratieve projecten of initiatieven waar hij/zij bij betrokken is geweest en hoe.

Werkwijze

Waarom is jouw kandidaat zo effectief? Beschrijf de werkwijze van jouw kandidaat. Slaagt jouw kandidaat erin andere mensen te enthousiasmeren, inspireren of overtuigen? Zo ja, hoe? Of is hij/zij meer van de voeten in de klei? Of heeft jouw kandidaat zijn geheel eigen stijl? Wat is de unieke kracht van jouw kandidaat? Licht graag toe met één of twee voorbeelden.

Impact

Welke resultaten heeft jouw kandidaat geboekt? Beschrijf waartoe de initiatieven van jouw kandidaat hebben geleid. We zijn allereerst benieuwd naar directe effecten voor de circulaire economie, bijvoorbeeld hergebruik van materialen of minder gebruik van primaire (virgin) grondstoffen. Maar ook belangrijk zijn indirecte effecten: hoeveel mensen heeft jouw kandidaat voor de circulaire economie geënthousiasmeerd? Welk beleid is (mede) door hem/haar nu gemeengoed? Welke bedrijven werken nu aan circulaire economie door jouw kandidaat? Kortom, wat was er zonder jouw kandidaat niet gebeurd?

Procedure

In aanmerking

Voor de Circular Awards Business en Public komen zowel projecten, producten, diensten als gehele organisaties in aanmerking. Voor Circular Heroes komen alle personen in aanmerking die in Nederland aan de circulaire transitie werken.

Aanmelding

Inschrijving verloopt door het online aanmeldformulier in te vullen. Organisaties schrijven zichzelf in. Voor de Circular Heroes kan het Nederlandse publiek kandidaten nomineren. Alle aanmeldingen zijn namens het Versnellingshuis Nederland Circulair! in beheer van Mark Beumer en Erin Troost.

Inschrijftermijn

De inschrijving is geopend van 29 september tot en met 11 december 2020.

Vakjury’s

Twee vakjury’s evalueren de inzendingen.

Selectie

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! maakt een voorselectie van ongeveer 15 inzendingen per categorie.

Voor de Circular Awards Business en Public kiezen de twee vakjury’s op basis van de vier criteria uit deze voorselectie de drie beste inzendingen per categorie. De jury kan inschrijvers tijdens de selectie verzoeken om aanvullende informatie.

De zes finalisten (drie voor de Circular Award Business en drie voor de Circular Award Public) pitchen op de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie op 1 februari 2021. De vakjury’s kiezen samen met het publiek één totaalwinnaar van de Circular Award Business en één totaalwinnaar voor de Circular Award Public.

Voor de Circular Heroes kiest de vakjury uit de voorselectie maximaal drie personen. Er is geen finale met pitches. De drie laureaten ontvangen op de Nationale Conferentie Circulaire Economie een onderscheiding.

Prijzen

De winnaars van de Circular Awards Business en Public mogen een jaar lang een unieke, circulaire wisseltrofee in huis voeren. De laureaten van de Circular Heroes ontvangen ook een circulaire prijs. De verhalen van de winnaars worden meegenomen door Holland Circular Hotspot op hun internationale (handels)reizen waar zij Nederlandse voorbeelden presenteren. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 1 februari 2021.

Organisatie

De Circular Awards worden georganiseerd door Het Versnellingshuis Nederland Circulair! en mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De belangrijkste data

29/09/2020

Inschrijving open

11/12/2020

Inschrijving gesloten

11/01/2021

Mogelijke vervolgvragen aan kandidaten op de shortlist

25/01/2021

Finalisten Circular Awards Public en Business, alsmede laureaten Circular Heroes krijgen privébericht. Publieke bekendmaking finalisten.

01/02/2021

Finale en uitreiking voor de drie categorieën tijdens Nationale Conferentie Circulaire Economie

Veelgestelde vragen

Heb je toch nog vragen?