Hoe de omgevingswet, inkoopbeleid en andere juridische instrumenten kunnen worden ingezet voor een circulair voedselsysteem.

Interactieve kennisdeling over hoe decentrale overheden juridische instrumenten kunnen inzetten voor een circulair voedselsysteem.

Tijdens deze kennissessie gaan we in gesprek over hoe de huidige wet- en regelgeving door decentrale overheden (gemeenten, provincies) kan worden ingezet om de circulaire economie te versnellen. Aan tafel zitten een beleidsmaker van de gemeente Amsterdam, een jurist en een onderzoeker. Online kunnen beleidsmakers en anderen vragen stellen in deze interactieve sessie.

Met welke instrumenten om voedselverspilling tegen te gaan kunnen overheden aan de slag? Welke ervaringen en vragen spelen er in de dagelijkse praktijk van beleidsmakers? Wat is er nodig om jouw organisatie actief te laten inzetten op de circulaire transitie in de voedselketen?

Veel instrumenten die we laten zien binnen dit thema zijn ook inzetbaar op andere thema’s beschikbaar op het platform van CircuLaw.

Voedselverspilling tegengaan: waarom is dit relevant voor decentrale overheden en wat kunnen zij doen?

Wereldwijd zorgt ons voedselsysteem voor meer dan een kwart van onze CO2-uitstoot en is verantwoordelijk voor veel negatieve impact op mens en milieu door bijvoorbeeld dwangarbeid, vervuiling en biodiversiteitsverlies.

Desondanks wordt niet al het geproduceerde voedsel opgegeten. In Nederland wordt ongeveer 25% van al het voedsel verspild. Dit gebeurt op verschillende plekken in de keten: van productie tot consumptie bij horeca of thuis.

Het tegengaan van voedselverspilling is, naast meer plantaardig eten, een van de meest effectieve manieren om de negatieve impact van voedsel te verminderen. De Nederlandse overheid en decentrale overheden hebben zich dan ook gecommitteerd aan het verminderen van voedselverspilling met 50% in 2030 ten opzichte van 2015.

Ook decentrale overheid hebben hier invloed op, en kunnen hun steentje daaraan bijdragen. CircuLaw helpt beleidsambtenaren om meer en beter gebruik te maken van de mogelijkheden die het wet- en regelgevingsstelsel biedt. Hierdoor kunnen overheden meer normerend te werk gaan en de circulaire transitie versnellen.

Praktische informatie

Dinsdag 12 maart, 11:30-13:00
Vanuit SustainaLab: online Evenement

Contact

LinkedIn

Logo Week van de Circulaire Economie

Meer weten over SustainaLab

SustainaLab is een ecosysteem gericht op het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. SustainaLab is gevestigd op Amsterdam Science Park en verbindt UvA-onderzoekers en UvA studenten met bedrijven en overheden. Tijdens de Week van de Circulaire Economie 2024 staan er events rond circulaire chemie en de relatie tussen AI en circulariteit op de planning.

Bekijk meer evenementen