Webinar: circulaire keten ondersteuning

We nemen je mee in de wereld van de circulaire ketenondersteuning

Om de circulaire economie te bereiken, moeten ook complexe product- en materiaalketens radicaal veranderen. Dat vraagt om een brede aanpak, waarin zoveel mogelijk schakels in een keten betrokken zijn. In dit webinar, dat plaats vindt tijdens de Week van de Circulaire Economie, nemen we je mee in de wereld van de circulaire ketenondersteuning.

Programma

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • 15:30 – 15:35 uur: Opening
  • 15:35 – 15:45 uur: Introductie Versnellingshuis door Imke Haenen, programmamanager Versnellingshuis bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 15:45 – 16:05 uur: Projecten met impact door Alwin Roest, programmamanager Circulaire ketenprojecten Versnellingshuis bij ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland & Machiel van Dalen, adviseur Ketendoorbraakprojecten Versnellingshuis bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • 16:05 – 16:25 uur: Tafelgast Paul Mul, ketenregisseur moonshotproject Kunststof in de bouw bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV
  • 16:25 – 16:30 uur: Afsluiting

Goed om te weten: tijdens het webinar is er ruimte voor vragen.

Sprekers

  • Alwin Roest, Programmamanager Circulaire ketenprojecten Versnellingshuis bij ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland
  • Imke Haenen, Programmamanager Versnellingshuis bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Machiel van Dalen, Adviseur Ketendoorbraakprojecten Versnellingshuis bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Paul Mul: Ketenregisseur moonshotproject ‘Kunststof in de bouw’ bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV

Praktische informatie

Dinsdag 12 maart, 15:30-16:30
Online

Logo Week van de Circulaire Economie
Logo Week van de Circulaire Economie

Meer over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt organisaties, overheden en kennisinstellingen met hun circulaire ambities, en helpt ze de omslag te maken naar circulair ondernemen. Dat doen ze bijvoorbeeld door kennis en netwerken te delen, en ondersteuning te bieden in de vorm van subsidies, leningen, fiscaal voordeel en opdrachten.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie biedt RVO een podium voor events op het gebied van internationaal ondernemen, circulair inkopen, verduurzaming van de industrie, het samenwerken in ketens, het beschermen van uw idee en nog veel meer.

Bekijk meer evenementen