Bouwen binnen planetaire grenzen

Hoe kunnen wij de bouwsector transformeren naar een circulaire toekomst?

Steeds meer partijen willen aan de slag met circulair bouwen. Zij willen sturen op de CO2-uitstoot van hun bouwproject, meer biobased materiaal toepassen of toekomstwaarde borgen vanuit een hoge losmaakbaarheid of mate van adaptiviteit.

De uitdagingen waar we wereldwijd voor staan, worden tegelijkertijd steeds groter: niet alleen als gevolg van klimaatverandering, maar ook door biodiversiteitsverlies, giftige stoffen in de natuur en verzuring van de oceaan. De Rijksoverheid heeft in haar Nationaal Programma Circulaire Economie de ambitie om toe te werken naar een economie binnen ‘planetaire grenzen’.

Wat betekenen deze ‘planetaire grenzen’ voor de bouwsector? Wat is bijvoorbeeld de resterende hoeveelheid CO2 die we als bouwsector nog uit kunnen stoten – en welke mogelijkheden heeft de bouw om bij te dragen aan het herstel van deze planetaire grenzen?

Tijdens deze avond schetsen we een nieuw toekomstperspectief voor de bouwsector. Dat doen we aan de hand van een serie onderzoeken van Metabolic, Copper8, NIBE en Alba Concepts. In twee panelgesprekken gaan we met experts uit de sector dieper in op hoe we dit perspectief in de praktijk brengen. Het eerste panel laat zien welke inspirerende voorbeelden er op dit moment in de praktijk al zijn. Het tweede panel gaat dieper in op de vraag hoe we de hele sector mee kunnen nemen in deze verandering – en welke andere keuzes daarvoor nodig zijn.

Met o.a.

  • Sybren Bosch, Copper8 
  • Nico Schouten, Metabolic – Built Environment Lead 
  • Mara Haverkort, Versnellingshuis 
  • Mare Santema, Usespace – co-founder
  • Joost Hoffman, MOOS – co-founder
  • Rutger Buch, Het Nieuwe Normaal, Programmaleider 
  • Esther Heijink, Rijkswaterstaat, Senior adviseur Circulaire Bouweconomie
  • Imme Groet, Programmasecretaris convenant houtbouw MRA | Projectleider biobased bouwen City Deal
  • Mart van Uden, PhD-kandidaat TU Delft, Routinized Practices in the Transition towards a Circular Built Environment

Dit is een event van Metabolic x Copper8 X Circular Amsterdam X Pakhuis de Zwijger

Praktische informatie

Thursday, 14.03.2024

Donderdag 14 maart 2024, 20:00-22:00
Pakhuis de Zwijger

Logo Week van de Circulaire Economie
Logo Week van de Circulaire Economie

Meer weten over Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger is een onafhankelijke publieke ontmoetingsplaats voor iedereen. Een eigentijds ‘praathuis’ met een sterke online omgeving dat gekozen heeft voor de dialoog als gespreksvorm. Een plek waar we gezamenlijk ambities formuleren en verschillende meningen en inzichten presenteren om tot creatieve oplossingen voor de urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd te komen, zoals de transitie naar een circulaire economie.

 

Bekijk meer evenementen