Port of Amsterdam

De haven van Amsterdam is op weg naar klimaatneutraal.

Wij zijn Port of Amsterdam en we beheren en ontwikkelen één van Europa’s grootste zeehavens.

Missie

Grensverleggend waarde creëren, dat is onze missie. We streven daarom continu naar een goede milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. En we hebben voortdurend aandacht voor onze omgeving en de maatschappelijke aspecten binnen en buiten het bedrijf.

We zorgen ervoor dat onze inspanningen en doelstellingen in lijn zijn met het Nederlandse Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en het Grondstoffenakkoord. En met internationale MVO-richtlijnen zoals de OESO-richtlijnen en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Zo kunnen we onze waardecreatie in een bredere context laten zien.

Visie

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam.

  • Het logistieke knooppunt van wereldformaat
  • De hoogwaardige regionale industrie
  • De veelzijdige stedelijke dienstensector

Door deze drie kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaat kruisbestuiving, synergie en innovatie. Zo is en blijft de Amsterdamse havenregio een Europese tophaven en een motor van de economie. Maar dan wel een snelle, slimme, schone motor.

 

Port of Amsterdam heeft drie kerntaken:

  • Ontwikkeling van de havenregio als aantrekkelijke locatie voor bedrijven en voortdurende verbetering van de dienstverlening aan klanten.
  • Aanleg, onderhoud en vernieuwing van de fysieke infrastructuur en het beheer van het Amsterdamse havengebied.
  • Afwikkeling van vlot, veilig en milieuverantwoord scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied, onder meer door regelgeving en handhaving. Deze taak is door het Centraal Nautisch Beheer (CNB) belegd bij Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam.

 

Wil je meer informatie?

Carlijn van Essen
carlijn.van.essen@portofamsterdam.com
06 29 02 42 74

Instagram
Facebook
LinkedIn

Bekijk het evenement