DesignThinkers B.V.

DesignThinkers Academy is één van de toonaangevende ‘design-driven’ consultancybureaus.

DesignThinkers Academy is één van de toonaangevende ‘design-driven’ consultancybureaus. Wij helpen organisaties over de hele wereld om de transitie te maken van een product- naar een meer mensgerichte aanpak. Wij zijn als netwerkorganisatie vertegenwoordigd in 25 landen en trainen, faciliteren en adviseren bedrijven op het gebied van Design Thinking.

Het creëren van iets beters dan voorheen, waarbij de mens centraal staat, is belangrijk voor ons. Binnen onze trainingen en projecten hanteren we een systematische aanpak die expliciet ook de milieu- en sociale impact van diensten en bedrijfsmodellen onderzoekt.

Wil je meer informatie?

DesignThinkers
info@designthinkersacademy.com
020 471 00 70

LinkedIn

Bekijk de evenementen / Bekijk het evenement