Materiaal: wat kun je met dierlijke reststromen?

Kennissessie over circulaire materialen

Biobased materialen staan enorm in de belangstelling, vooral die met een plantaardige afkomst. Maar hoe
staat het met biobased materialen met dierlijke grondstoffen? Els Zijlstra praat je in deze lezing bij over de
ontwikkelingen binnen de biobased materiaalgroepen en de koolstofkringloop. Met een focus op het
gebruik binnen de bouwwereld. Een 3D geprint huis van garnalenschildjes? Een gietvloer met
oesterschelpen? Of lijm gemaakt van huiden? Els gaat er dieper op in. De plantaardige, maar vooral de
dierlijke biomaterialen krijgen een podium in deze lezing. Plantaardige materialen slaan CO2 op, de
dierlijke stoten het juist uit, maar van de dierlijke zijn de reststromen weer een nieuwe grondstof.
Weggooien is pure verspilling, dus hoe kunnen we het hoogwaardig inzetten?

Het Hollands Wol Collectief legt vervolgens in de lezing ‘Red de Hollandse wol’ uit dat de 1,5 miljoen kilo
schapenwol die op dit moment wordt verspild, een nieuw leven verdient. Janne de Hoop gelooft niet
alleen dat wol een waardevol materiaal is dat weer efficiënt en duurzaam verwerkt kan worden tot mooie
producten, ze laat zien dat het kan. Met het herstellen van de wolketen stelt ze een voorbeeld voor de
circulaire economie vanuit een gezonde mix tussen idealisme en realisme. Ze vertelt er ons alles over in de
hoop meer wol-ambassadeurs te creëren!

We sluiten de ochtend af met een lichte lunch. Dit moment biedt tevens de mogelijkheid de expo te
bezoeken. De expo ‘I am Material’ toont de ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van
duurzaamheid en circulariteit binnen 10 materiaalgroepen, met een focus op de bouw.
PRICE wil met deze expo en met deze middag zowel ondernemers, onderwijs, overheid, onderzoekers en
haar omgeving informeren, inspireren en met elkaar in contact brengen om de bouw van een circulaire
leefomgeving te stimuleren en te versnellen! Toegang en parkeren is gratis, lunch, koffie en thee staan
klaar.

We hopen je te zien!

Programma:

  • 09:30 – 10.00 uur: inloop & bezoek expo ‘I am Material’
  • 10:00-10:45: lezing ‘biobased materialen van dierlijke afkomst’ door Els Zijlstra van

    MaterialMatchMaker, tevens curator van de expo ‘I am Material’

  • 10.45 – 11.00 uur: pauze
  • 11.00 – 12.00 uur: lezing ‘Red de Hollandse wol’ door Janne de Hoop van het

    Hollands Wol Collectief

  • 12:00-13:00 uur: lichte lunch & bezoek expo ‘I am Material’

Praktische informatie

Donderdag 14 maart, 10:00 – 13:00uur
PRICE, Archerpad 8 in Almere
Deelname is gratis

Contact

Eva de Snoo
eva@price-ce.nl
06-37152590
LinkedIn

Logo Week van de Circulaire Economie

Meer weten over (PRICE (Praktijk- & Innovatiecentrum Circulaire Economie)

PRICE is het circulaire actielab voor Flevolandse doeners, midden in het winkelhart van Almere. Ondernemers, studenten, docenten, bewoners en overheid – al deze mensen brengt PRICE samen om de nieuwe economie werkelijkheid te maken.

Nieuwe economie? Ja, een economie waarin we verder kijken dan geld verdienen. Wil jij de circulaire economie mogelijk maken? Heb je euro’s nodig, een stuk grond, een samenwerkingspartner, kennis, een seat at the table of een launching customer? PRICE brengt wat er al is bij elkaar en zorgt dat jij aan de slag kunt om het verschil te maken.

 

Bekijk meer evenementen