Ecosystemisch Lab Duurzaam, Circulair, Regeneratief

Ecosystemisch Lab Duurzaam, Circulair, Regeneratief is een initiatief van transitieversnellers Annelieke Verkerk en Nicole van der Ouw.

Ecosysteemopstellingen voor organisaties, pioniers en veranderaars

Intussen weten wij allemaal dat het duurzamer moet, circulair en regeneratief.

Vele pioniers en veranderaars geven hier al vorm aan. Vele organisaties ook, inclusief het implementeren van bedrijfsmodellen van de toekomst.

Die pioniers lopen vaak tegen belemmeringen aan of ervaren remmen op hun ontwikkeling. Dit kan voor een deel in de organisatie zelf zitten. Hoe ga je van start-up naar scale-up bijvoorbeeld. Ook in het ecosysteem er omheen (klanten, leveranciers, supporters, financiers enz.) kunnen dynamieken spelen. Hoe is het krachtenveld? Hoe kan onbenut potentieel vrij komen? Wat helpt om financiering te verwerven?

In deze Ecosystemische Labs willen wij – beiden ervaren opstellers – veranderaars en organisaties systemisch ondersteunen met ecosysteemopstellingen en onderzoeken welke principes werkzaam zijn in het veld van de transities naar duurzaam, circulair en regeneratief. Om deze pioniers en organisaties de nodige versnelling te gunnen. Om er zelf van te leren. En om als veld rond deze transitie te leren.

Wij verkennen vragen rond DUURZAAM, CIRCULAIR, REGENERATIEF, PIONIEREN EN FINANCIEREN.

Je kunt je opgeven als je als organisatie met een belemmering stoeit. Of als je, net als wij, nieuwsgierig bent om op een systemische manier te onderzoeken wat werkingsmechanismen zijn bij veranderingen, transities en transformaties. Wij vragen voor nu een bijdrage in de kosten van Euro 10.

Naast verdiepte inzichten voor de case-inbrengers, leren wij aan de hand van concrete cases in concrete ecosystemen ook over het veld als geheel.

 

Praktische informatie

Donderdag 14 maart, 14:00 – 17:00
Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, Meppel, Gasgracht 3
10 euro bijdrage.

Meld je aan via: anneliekeverkerk@gmail.com
Graag aanmelden van te voren

Contact

Annelieke Verkerk
anneliekeverkerk@gmail.com
06 29296508

Meer weten over Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie | nice° | Drenthe

NICE is dé plek waar jonge mensen kunnen werken aan deze vraagstukken. Door te innoveren, ontdekken en experimenteren helpen ze met hun nieuwe kennis de transitie naar een circulaire economie te maken. NICE werkt voor het werkveld aan nieuwe ideeën en oplossingen én maakt van jong talent circulaire professionals voor de arbeidsmarkt. Met als belangrijkste doel samen de transitie naar de circulaire economie versnellen.

 

Bekijk meer evenementen