Stichting Pioneering

Het platform voor vernieuwers in een toekomst bestendige leefomgeving

Het platform voor vernieuwers in een toekomst bestendige leefomgeving.

Door verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven, woningcorporaties, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen, jagen wij initiatieven aan die bijdragen aan een innovatief en toekomstbestendig Oost-Nederland.

Wil je meer informatie?

Stichting Pioneering
info@pioneering.nl
088-1125000

LinkedIn

Bekijk het evenement