WORKSHOP: EFFECTIEVER SYSTEEMDENKEN

Krijg inzicht in je eigen bekwaamheid en kennis over de inzet van systeemdenken in je dagelijks werk.

Krijg inzicht in je eigen bekwaamheid en kennis over de inzet van systeemdenken in je dagelijks werk.

Systeemdenken is een belangrijke competentie voor de transitie naar de circulaire economie. Onderzoek van de Sustainability University laat zien dat voor de transitie naar een circulaire economie meer systeemdenkers nodig zijn. Bovendien is systeemdenken een competentie die nog niet veel aanwezig is in selectie en ontwikkeling van professionals.

Carola Wijdoogen en Elfrieke van Galen gaan met je aan de slag en zullen je bekendmaken met systeemdenken, bepalen hoe bekwaam je al bent en op basis van een circulaire economie case kort oefenen met de competentie systeemdenken. Deze workshop is voor alle business professionals die zich in bedrijven willen inzetten voor het versnellen van de circulaire economie. Je kunt je na deze workshop inschrijven voor een volledige training systeemdenken van de Sustainability University.