WOENSDAG VANUIT RIJKSWATERSTAAT

Een week die bol staat van nieuwe ideeën, initiatieven en showcases van projecten die een bijdrage leveren aan een circulaire economie in Nederland.

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een flinke ambitie, waaraan Rijkswaterstaat bijdraagt door in 2030 geheel energieneutraal te zijn, de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken en circulair te werken. Dat bereiken we niet in één keer en niet alleen. Samen met de markt zoeken we manieren om in projecten te innoveren en zo de transitie naar de circulaire economie en klimaatneutraliteit te versnellen.

In drie dagen (2 t/m 4 februari) krijg je een beeld van waar we nu staan en waar we heen willen. Goede voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar en starters krijgen concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Programma

09:00 – 11:00 uur | Koppelen van milieudata aan BIM-modellen

09:30 – 11:00 uur | Inspiratiesessie uit de praktijk van het transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek

10:00 – 11:00 uur | Hoe zetten we circulaire ideeën om tot echt gedrag?

10:30 – 11:30 uur | In gesprek met management over duurzaamheid (regio)

11.00 – 12.00 uur | Van autobezit naar autodelen – dát scheelt veel grondstof

13:00 – 14:00 uur | Het waardebegrip in de circulaire economie: van theorie naar praktijk

13:00 – 14:00 uur | Als de natuur je partner is: samen aan de slag met symbiotisch bouwen (Innova58)

14:00 – 15:30 uur | Learning histories

15:00 – 16:00 uur | Prestatie-eisen 2e en 3e leven

15:00 – 16:00 uur | Duurzame infra in 2030: HoeZó haalbaar?

16:00 – 17:00 uur | Circulair assetmanagement: levensduurverlenging en hergebruik