WEBINAR TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en KplusV bieden u een inkijk in de mogelijkheden die uw onderneming helpen om toekomstbestendig te worden en te blijven.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en KplusV bieden u een inkijk in de mogelijkheden die uw onderneming helpen om toekomstbestendig te worden en te blijven.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit webinar en zo kennis te maken met deze mogelijkheden.

Tijdens het webinar bieden wij u handvatten voor de volgende vragen:

• Heeft u als leden van het managementteam (MT) dezelfde inzichten in wat er in de omgeving speelt?
• Kijkt u in gezamenlijkheid verder vooruit (strategisch) of vaart u op dagkoersen?
• Maakt u met elkaar de juiste keuzes voor de strategische koers?
• Werkt het MT proactief samen om de kansen te pakken en de bedreigingen af te wenden?
• Heeft het MT een gemeenschappelijke methode zodat u met elkaar de uitdagingen in de juiste volgorde aanpakt?

Daarnaast krijgt u informatie over de OK! methode waarmee u de stappen richting toekomstbestendigheid kan zetten. Deze methode is door studenten van master Circulaire economie reeds in vele regionale ondernemingen toegepast. Daarnaast wordt de methode in de Achterhoek door diverse managementteams ingezet en leidt dit tot duurzame koerswijziging en implementatie.

De provincie Gelderland biedt financiële ondersteuning waardoor het mogelijk is om tegen een lagere investering gebruik te maken van een OK! Traject.

Vast een voorproefje?
Wilt u vast een indruk krijgen van hoe uw onderneming ervoor staat met het oog op toekomstbestendigheid? Doe dan de online scan (kosteloos). De uitkomst van de online scan ontvangt u per e-mail en wordt tijdens het webinar toegelicht.