WEBINAR ‘SAMEN MAKEN WE DE CIRKEL ROND’

Hoe circulair zijn we in de infrastructuur en openbare ruimte?

De landelijke doelen voor 2030 en 2050 zijn helder: de economie uiteindelijk volledig laten draaien op herbruikbare producten en grondstoffen. Maar hoe circulair zijn we bij de realisatie en het beheer en onderhoud van infrastructuur en de openbare ruimte? En is er meer mogelijk om deze landelijke doelen te halen?

Dat is door de provincie Overijssel onderzocht onder de gemeenten in West-Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijkswaterstaat Oost Nederland.

Webinar ‘Samen krijgen we de Overijsselse cirkel rond!’

Tijdens deze webinar worden de resultaten van het onderzoek naar circulariteit bij de realisatie en het beheer en onderhoud van infrastructuur en openbare ruimte in West Overijssel gepresenteerd.

Daarna wordt door René de Heer (wethouder gemeente Zwolle) en Peter Gelink (voorzitter Infra Platform Oost / Bouwend Nederland) gereflecteerd op deze resultaten. Vervolgens word je meegenomen in het Programma Infra Futurelabs Overijssel, waarin dit jaar met name in Twente al diverse initiatieven zijn ontplooid.

Het webinar richt zich op belangstellenden uit de sectoren overheidondernemers en onderwijs. Geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden die u zelf kunt toepassen?

Met o.a. de volgende sprekers: René de Heer (wethouder gemeente Zwolle), Peter Gelink (voorzitter Infra Platform Oost / Bouwend Nederland) en Jan Wienk (Stichting Pioneering/ WeConnext)