WEBINAR CIRCULAIRE ZONNEPARKEN

Wil je meer weten over het potentieel van circulaire zonneparken en wil je bijdragen aan het formuleren van doorbraakprojecten in deze sector? Doe mee!

Maar liefst 8.9 miljoen zonnepanelen werden in 2020 geïnstalleerd in Nederland. Dit is goed nieuws voor de energietransitie. Maar zonnepanelen gebruiken ook schaarse materialen. Het is daarom zonde om de materialen in zonnepanelen zomaar verloren te laten gaan als de panelen afgedankt worden.

Als Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie zetten we ons  in voor circulaire zonneparken en -panelen. We ontwikkelden een Kennisdossier Circulaire Zonnepanelen en M2I onderzocht voor ons de stand van zaken rond materialen en technologie voor circulaire zonnepanelen met als uitkomst een rapport met kansen en uitdagingen (mei 2021).

We ondersteunen de ontwikkeling van een nationale ‘buyer group’ voor circulaire zonne-energie, om gezamenlijk aan de slag te gaan met ontwikkeling van een marktvisie- en strategie en deze vervolgens te implementeren in 2022. We stimuleren een initiatief voor inzameling en hoogwaardige recycling en betrekken hierbij relevante overheidspartijen om te zorgen voor een sluitend registratie systeem.

In de laatste maanden van 2021 is hard gewerkt door het UPCM samen met overheden en stakeholders aan het uitwerken van de circulaire doelen voor deze sector. We lichten toe hoe we tot deze cijfers zijn gekomen en willen deze graag bij de deelnemers van deze sessie toetsen. Vervolgens laten we een ondernemer of expert aan het woord over een succesvol initiatief of aansprekende innovatie op het gebied van circulariteit. In het laatste deel van de bijeenkomst gaan we gezamenlijk aan de slag met het formuleren van activiteiten en projecten: wat is er nodig om de doelen te realiseren?

Voorlopig programma:

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:15 Toelichting & discussie circulaire doelen

09:45 Spotlight Circulair project

10:00 Naar circulaire doorbraakprojecten