WEBINAR CIRCULAIRE WINDPARKEN

Wil je meer weten over kansen en potentieel van circulaire windparken en wil je bijdragen aan het formuleren van circulaire doorbraakprojecten in deze sector? Doe mee!

De grootschalige installatie van windparken is nodig voor de energietransitie, maar gebruikt veel grondstoffen. Daarbij nadert de eerste grote partij windturbines snel het einde van zijn levensduur. Deze ontwikkelingen maken een circulaire aanpak noodzakelijk en aantrekkelijk.

In 2020 startte het Moonshot-project Circular Windfarms waarbij meer dan 100 stakeholders uit de hele materiaalketen van windparken werden betrokken. In 2021 is het rapport uitgekomen met de resultaten van de eerste fase: The ideation process focused on circular strategies in the wind industry. In de tweede fase van het project zijn negen werkgroepen aan de slag gegaan om de gesignaleerde kansen te benutten.

In de laatste maanden van 2021 is hard gewerkt aan het uitwerken van de circulaire doelen voor deze sector. We lichten de cijfers toe en willen deze graag bij de deelnemers van deze sessie toetsen. Vervolgens laten we een ondernemer of expert aan het woord over een succesvol initiatief  op het gebied van circulaire windparken. In het laatste deel van de bijeenkomst gaan we gezamenlijk aan de slag met het formuleren van activiteiten en projecten: wat is er nodig om de doelen te realiseren?

Voorlopig programma:

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:15 Toelichting & discussie circulaire doelen

09:45 Spotlight Circulair project

10:00 Naar circulaire doorbraakprojecten