WEBINAR CIRCULAIRE BATTERIJEN

Wil je meer weten over het circulaire potentieel van batterijen voor e-mobiliteit en energie-opslag en wil je bijdragen aan het formuleren van circulaire doorbraakprojecten? Doe mee met deze sessie!

De grote groei van elektrische mobiliteit zorgt voor een enorme vraag naar Lithium-ion batterijen die ook weer gerecycled moeten worden aan het einde van hun levensduur. Dit was de aanleiding voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie om in deze sector aan de slag te gaan.

We ontwikkelden een Kennisdossier Lithium-ion batterijen waarin we ingaan op wat een Lithium-ion batterij nu precies is, waarom circulariteit belangrijk is en welke circulaire kansen dit biedt. Ook namen we het initiatief voor een Circo Track Batterijen voor (licht) elektrisch vervoer en helpen we actief bij de noodzakelijke kennisontwikkeling.

In de laatste maanden van 2021 is hard gewerkt door het UPCM samen met overheden en stakeholders aan het uitwerken van de circulaire doelen voor deze sector. We lichten toe hoe we tot deze cijfers zijn gekomen en willen deze graag bij de deelnemers van deze sessie toetsen. Vervolgens laten we een ondernemer of expert aan het woord over een succesvol initiatief of aansprekende innovatie op het gebied van circulariteit. In het laatste deel van de bijeenkomst gaan we gezamenlijk aan de slag met het formuleren van activiteiten en projecten: wat is er nodig om de doelen te realiseren?

Voorlopig programma:

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:05 Toelichting & discussie circulaire doelen sector Batterijen

09:3o Spotlight Circulair project Batterijen

09:45 Naar circulaire doorbraakprojecten