WEBINAR CIRCULAIR BOUWEN

Van 50 procent minder grondstofgebruik (landelijke doelstelling 2030) naar 100 procent circulair (2050) vergt nog veel nieuwe stappen en andere indicatoren.

Ook in 2022 staat het duurzaam werven van grondstoffen en materialen bovenaan het lijstje van de bouwsector. Van 50 procent minder grondstofgebruik, de landelijke doelstelling voor 2030, naar 100 procent circulair in 2050. Een circulaire bouweconomie behalen we bovendien niet door slechts andere materialen te gebruiken, maar door anders te denken, anders te meten en anders in te kopen.

Alle ambities en normen vergen nog veel nieuwe stappen en andere indicatoren en zullen vast aan bod komen tijdens het webinar Circulair Bouwen op 10 februari 2022.

De enige route

Of je nu in de (nieuw)bouw actief bent, bij woningcorporaties of adviesbureaus, circulariteit is het onderwerp ‘energietransitie’ hard aan het verdringen nu steeds duidelijker wordt dat we de aarde leegplunderen en we ook op dit punt CO2-winst moeten gaan boeken. Vandaar ook dat Djordy van Laar (IGG Bouweconomie), gisteren in dit bericht op onze website, nog stelde dat “er een transitie gaande is naar een circulaire, betaalbare industriële bouweconomie voor woningproductie en dat zie ik als de enige route die we op dit moment hebben.”

Of luister naar Paul Terwisscha (woningcorporatie Volksbelang Helmond), die ook als lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie voorziet dat je door vol in te zetten op circulariteit twee vliegen in één klap kunt slaan: “Circulariteit is de verdubbelaar van de CO2-reductie”.

Gelijkwaardigheidsbepaling

Circulariteit anno 2022: anders denken, meten en inkopen

Wat gaan verder de ‘circulaire’ thema’s worden van 2022? Misschien de gelijkwaardigheidsbepaling uit het Bouwbesluit 2012, waarnaar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nu onderzoek doet? Komen er meer normen van de Rijksoverheid? En hoe moet het kabinet en de nieuwe ‘klimaatminister’ deze ambitie uit het Coalitieakkoord invullen:

“Er komt een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie en een uitvoeringsprogramma. De overheid neemt hier een voorbeeldrol in. We zorgen voor een betere aansluiting tussen klimaatbeleid en circulariteit.”

Allemaal zaken die we in 2022 gaan tegenkomen en waaraan jij kunt bijdragen! Meld je daarom nu alvast aan voor het webinar Circulair Bouwen op 10 februari 2022.