VERDUURZAMING SPORTVASTGOED

Hoe kunnen sportaccommodaties een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie? In deze sessie informeren en inspireren we over de mogelijkheden om sportvastgoed te verduurzamen!

Gemeenten (sportbedrijven) en sportverengingen staan voor de grote uitdaging om hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Sportaccommodaties vormen daar een groot onderdeel van. Duurzame sportfaciliteiten leveren behalve veel energie, ook geld én een gezonde sportomgeving op.

Ook sportverenigingen met eigen faciliteiten gaan steeds meer stappen zetten en vragen daarbij vaak ook om hulp, informatie of ondersteuning van de gemeenten. Als leden van Circulair Friesland helpt VCF graag alle Friese gemeenten met het stimuleren van duurzame stappen. Waar kan je met je vragen terecht en hoe kan je sportverenigingen helpen of doorverwijzen naar partijen die hen kunnen helpen?

Het gaat bij sportaccommodaties o.a. om CO₂ arm maken (100% in 2050 en 49% in 2030), klimaat adaptief maken en bij nieuwbouw/verbouw zoveel mogelijk circulaire materialen gebruiken.

In deze sessie informeren en inspireren we over de mogelijkheden om sportvastgoed te verduurzamen. Welke mooie voorbeelden zijn er al op het gebied van energiebesparing en -opwek, waterbesparing en materiaalgebruik, welke (landelijke) ondersteuning is er mogelijk en hoe kan je de eerste stap zetten. Daarbij willen we ook een eerste stap zetten om te leren van elkaar, zodat we onze tijd en gemeentelijk geld zo effectief mogelijk in kunnen zetten. We staan tenslotte allemaal voor de grote uitdaging om het gemeentelijk (sport)vastgoed in de komende jaren steeds meer te gaan verduurzamen.

Voor wie?

Deze sessie is speciaal voor beleidsambtenaren sport en vastgoed en vastgoed-medewerkers van sportbedrijven uit alle Friese gemeenten.

Programma

  1. Inleiding over het belang van duurzame sportfaciliteiten en de rol van de Vereniging Circulair Friesland
  2. Duurzame sportfaciliteiten en met name energiebesparing en -opwek door Robert den Ouden van Sportstroom
  3. Water besparen met de Hydraloop door Jeen Visser van voetbalvereniging ONT uit Opeinde
  4. Samen in kleine groepjes nadenken over wat eerste stappen kunnen zijn, wat je van elkaar kunt leren en ervaringen delen.