VEILIG ÉN CIRCULAIR: ZICHT OP ZORGWEKKENDE STOFFEN

Een circulaire economie is niet automatisch veilig, want in gerecyclede producten kunnen soms zorgwekkende stoffen zitten. De methode van het RIVM biedt inzicht en oplossingen per product.

We zijn op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt zodat er zo min mogelijk afval is. Maar er zit ook een keerzijde aan hergebruik. In gerecyclede materialen kunnen (zeer) zorgwekkende stoffen zitten.

Recent heeft het Stockholm Resilience Centre een methode gepubliceerd voor het bepalen van de ‘vervuilende stoffen’ boundary. Conclusie de draagkracht van de aarde wordt fors overschreden.

Het is daarom belangrijk te weten welke stoffen aanwezig zijn in de producten die in omloop zijn. En of deze veilig zijn voor mens en milieu als ze hergebruikt of gerecycled worden. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat in nieuwe producten geen zorgwekkende stoffen meer zitten. Want kort gezegd: wat er niet in zit, wordt ook niet gerecycled.

Het RIVM ontwikkelde een methode om de mogelijke risico’s van zorgwekkende stoffen in een circulaire economie te achterhalen. Ook brengen we knelpunten én mogelijke oplossingen in beeld. Nu en in de (nabije) toekomst.

Tijdens het interactieve webinar krijgt u uitleg over deze methode en gaat u zelf aan de slag met een toekomstscenario voor een veilige circulaire economie. Hierbij kijken we naar de hele keten. Van ontwerp, productie, gebruik tot verwerking. Zo ervaart u systeemdenken in de praktijk.

Interesse? Meld u dan direct aan via natascha.spanbroek@rivm.nl