VAN AFVAL TOT GRONDSTOF: GFT UPCYCLING

GFT resten zijn waardevolle grondstoffen en gaan op dit moment vaak verloren. Dit terwijl je er hoogwaardige meststof van kan maken. Kom deze dag naar SoZa in Den Haag om uitleg te krijgen over eenvoudige circulaire systemen.

GFT resten zijn waardevolle grondstoffen en gaan op dit moment vaak verloren. Dit terwijl je er hoogwaardige meststof van kan maken. Kom deze dag naar SoZa in Den Haag om uitleg te krijgen over eenvoudige circulaire systemen.

Dit evenement gaat over het omvormen van GFT tot grondstof zodat deze in je directe omgeving verwerkt kan worden. Zowel de methode voor thuis als de methode voor een grootschalige organisatie komen aan bod. Kom naar onze pilot-locatie waar een volledige compostproductie-systeem is gerealiseerd tegen relatief lage kosten.