TALKSHOW ‘HAVEN ALS HUB IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE’

Hosts Roon van Maanen (Port of Amsterdam) en Giulietta Cohen (ORAM) geven de kijkers a.h.v. bedrijfsreportages afgewisseld met korte tafelgesprekken een actueel beeld van de 'haven als circulaire hub.

Amsterdam is als 4de havenstad van Europa traditioneel een belangrijk logistiek knooppunt in West-Europa. Door de unieke ligging van haven en industriebedrijven in het Noordzee-kanaalgebied (NZKG) ontpopt de haven zich de komende jaren verder als een belangrijke hub voor de aan- en afvoer van grond- en reststoffen. Tegelijkertijd ontstaan er door deze ontwikkeling nieuwe initiatieven en projecten op het gebied van circulariteit.

Talkshow
Om u een actueel beeld te geven van deze hub-functie nodigen wij iedereen van harte uit deel te nemen aan de talkshow op 4 februari 2021 om 11.00 uur.

Programma
11.00 uur: Opening en introductie door Giulietta Cohen (Programma
Manager Energy & Circular bij ORAM) en Roon van Maanen
(Director Energy & Circular Energy bij Port of Amsterdam)

11.10 uur: Gesprek aan tafel met Miklas Dronkers (CEO bij Crown Van Gelder)
over het belang van samenwerking in de innovatie van productie
van papier met suikerbietenpulp
Gelegenheid voor Q&A via de chatroom

11.25 uur: Gesprek aan tafel met Patricia van Velzen (Business Manager bij Greenergy) over de productie van tweede generatie biodiesel uit
afvalvetten en -olie en het uitbreiden van capaciteit.
Gelegenheid voor Q&A via de chatroom

11.40 uur: Gesprek aan tafel met Jeanette Ozinga (Milieurecht Advocaat
Ozinga Advocaten) over welke drempels bedrijven tegenkomen in
wet- en regelgeving bij circulaire ondernemen.
Gelegenheid voor Q&A via de chatroom

11.55 uur: Wrap up

12.00 uur: Einde