STUREN OP DUURZAAM INKOPEN

Hoe kunnen publieke opdrachtgevers duurzaamheidsambities vertalen naar de praktijk? Krijg inzicht in de sturingsmechanismen, kansen en valkuilen.

Vrijwel alle overheden hebben bestuurlijke ambities op gebied van duurzaam inkopen. Maar de vertaling van deze ambities naar de praktijk is lastig. Er zijn pilots en proeftuinen maar vaak is sturen op duurzaamheid niet structureel ingebed in de organisatie. Waarom niet? En hoe kunnen publieke opdrachtgevers duurzame ambities wél consequent vertalen naar de praktijk?

In opdracht van PIANOo onderzocht Rebel de valkuilen en kansen, op basis van 25 interviews met sleutelfiguren binnen gemeentes, provincies en een waterschap. Krijg in deze sessie inzicht in de resultaten en ga op zoek naar de leerpunten voor jouw organisatie.

Sprekers zijn Niels van Ommen (Pianoo) Emile Barendregt (Rebel) en Luuk van Gemert (Rebel).