STIKSTOF: ALS KANTELPUNT VOOR VERDUURZAMING

Hoe kunnen gemeenten 'stikstof' als extra aanleiding gebruiken om een kantelpunt te bereiken in de versnelling van de transitie naar duurzame, circulaire woningbouw?

Hoe kunnen gemeenten het gevreesde dossier “stikstof” in relatie tot woningbouw kantelen? Hoe ga je van angstdromen naar een kansrijke toekomstvisie waarin je ontdekt dat dit onderwerp juist de motor kan zijn voor verduurzaming van de bouw?

In 2020 hebben Platform31, C-creators en Hedgehog company een Handreiking Stikstofvrije woningbouw gemaakt en in november jl. gepresenteerd. De handreiking is gebaseerd op gesprekken met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, bouwbedrijven, duurzaamheidsprofessionals en daadwerkelijke cases. Inmiddels is er ook een Verrijking, die extra in gaat op de aspecten Differentiatie (relevantie van beleid en maatregelen o.b.v. hoofdkenmerken van een gemeente) en Integrale aanpak (horizontale besluitvorming, aansturing en verantwoording i.p.v. domein-specifiek).

In deze sessie lichten we in een uur de hoogtepunten uit de Handreiking en Verrijking toe, waarna er uitgebreid ruimte is voor Q&A. De sessie is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers bij gemeenten; maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.