SAMENWERKEN MET DE MARKT

Hoe doen we dat?

Hoe doen we dat?

Om bij te dragen aan de doelstellingen voor klimaat en circulaire economie staat ProRail voor de taak alle projecten duurzaam uit te voeren. In de strategie Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten schetst het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de doelstellingen en beleidskaders voor de komende jaren, voor zowel ProRail als Rijkswaterstaat. ProRail zelf heeft het Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vastgesteld. Hiermee lijken de kaders helder, maar het werken aan duurzaamheidsopgaven vraagt niet alleen andere technische eisen en contractuele bepalingen, maar vooral ook een andere samenwerkingsdynamiek.

Welke dynamiek en verstandhouding is er tussen opdrachtgever ProRail en haar opdrachtnemers (aannemers en toeleveranciers) nodig om samen de duurzaamheidsambities te realiseren? Aan de hand van enkele ProRail-voorbeelden begeleidt Copper8 het gesprek tussen opdrachtgever ProRail en opdrachtnemers, en vraagt vanuit eigen ervaringen door.

Met Katja Nelissen, Beleidsadviseur Duurzaamheid en circulair ambassadeur bij ProRail en Sybren Bosch, Consultant bij Copper8.