RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND

Ondersteunt organisaties, overheden en kennisinstellingen met hun circulaire ambities

De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt organisaties, overheden en kennisinstellingen met hun circulaire ambities, en helpt ze de omslag te maken naar circulair ondernemen. Dat doen ze bijvoorbeeld door kennis en netwerken te delen, en ondersteuning te bieden in de vorm van subsidies, leningen, fiscaal voordeel en opdrachten.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie biedt RVO een podium voor events op het gebied van internationaal ondernemen, circulair inkopen, verduurzaming van de industrie, het samenwerken in ketens, het beschermen van uw idee en nog veel meer!

De events zijn deels online, deels op locatie. Thema’s die hier onder andere aan bod komen zijn:

  • Bouw
  • Circulair ondernemen
  • Financiering

Helaas kan je geen evenement organiseren onder de vlag van RVO. Kijk eens bij de andere hubs en/of neem contact op met de organisatie van de Week van de CE.