RVN@ (RIJK VAN NIJMEGEN)

Ondernemers, onderwijs en overheden in Nijmegen werken gezamenlijk aan een circulaire regio


RvN@ is dé circulaire kennishub van de regio Nijmegen. Een bottom-up beweging die innovatie, sociale en economische groei in de regio Rijk van Nijmegen actief stimuleert teneinde een topregio in Nederland te worden. Hierin werken ondernemers, organisaties, investeerders en kennisinstellingen/studenten met elkaar over gemeentelijke en sectorale grenzen heen om nieuwe en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en door te ontwikkelen.

Tijdens de Week focust RvN@ zich op verschillende thema’s, op het programma staat onder andere:

  • Een workshop van Professor Em. Jan Jonker over Circulaire Economie
  • De uitreiking van de Inno Top 20
  • Een congres van de groene metropoolregio
  • Een hoop kennis boosts

Wil jij een event organiseren bij deze hub? Neem dan contact op met:

Marieke Verhoeff
marieke.verhoeff@rvnhub.nl

Suzanne Westrik
voucher@rvnhub.nl