RESTWAARDE EN LOSMAAKBAARHEID IN DE PRAKTIJK

De Tijdelijke Rechtbank zet de toon voor circulair bouwen. Tijdens de verhuizing van het pand onderzoekt DGBC losmaakbaarheid en restwaarde in de praktijk. We delen de ervaringen en lessons learned.

Losmaakbaarheid ontwikkelt zich tot een van de sleutels in de circulaire bouweconomie.

Met het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ introduceerde DGBC een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw. De Tijdelijke Rechtbank is een van de eerste Nederlandse projecten waarbij losmaakbaarheid in de praktijk wordt gebracht. Daarom was het ook een van de pilotprojecten voor de meetmethodiek.

Nu de verhuizing van de Tijdelijke Rechtbank in volle gang is, nemen Alba Concepts, cepezed, Lagemaat, RVO.nl en DGBC het proces onder de loep. Tijdens dit webinar gaan de partijen dieper in op deze casus, de praktijkervaringen en lessons learned.

Restwaarde door hoogwaardig hergebruik

Bijna alle materialen uit de Tijdelijke Rechtbank krijgen een tweede leven op de nieuwe locatie in Enschede en een klein deel wordt hergebruikt in andere projecten. Menno Rubbens (cepezedprojects) vertelt op welke manier losmaakbaarheid is toegepast in het ontwerp van de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam. Welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt om deze verhuizing en hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken?

Arend van de Beek (Lagemaat) gaat dieper in op de demontage van het gebouw. Hoe werkt losmaakbaarheid in de praktijk, hoe verloopt het proces en welke kansen biedt het voor de restwaarde van het gebouw?

Jim Teunizen (Alba Concepts) zal de lessons learned uit deze casestudy toelichten. Hoe werkt losmaakbaarheid in de praktijk? Wat zijn succesfactoren en aandachtspunten in het proces, zowel technisch als generiek? En hoe kan je de kennis hierover toepassen en waarderen in jouw gebouw? Losmaakbaarheid is onder andere een credit in BREEAM-NL Nieuwbouw 2020.

Sprekers

  • Menno Rubbens, directeur/eigenaar bij cepezedprojects
  • Arend van de Beek, programmamanager circulariteit bij Lagemaat
  • Jim Teunizen, partner bij Alba Concepts
  • Menno Brouwer, Transitieteam Circulaire Bouweconomie, adviseur energie en duurzaam bouwen bij RVO
  • Ruben Zonnevijlle, programmamanager bij DGBC

Aanmelden

Wil je de kennis over losmaakbaarheid kunnen toepassen en waarderen in jouw gebouw of voor jouw investeringen? Meld je dan aan voor het webinar op 10 februari.