REPAIR EXHIBITION: VOORBIJ STEDELIJK METABOLISME

Online tentoonstelling - gehele week te bezoeken

Dit evenement is de gehele Week van de Circulaire Economie online te bezoeken

Onder leiding van de Faculteit Bouwkunde (TU Delft) zijn meer dan honderd eco-innovatieve oplossingen ontwikkeld die de transitie naar een circulaire economie ondersteunen. Op een gedetailleerde kaart zijn afvalstromen en ‘wastescapes’ in zes steden (Amsterdam, Napels, Gent, Hamburg, Lodz en Pécs) bijeengebracht.

Binnen REPAiR is een multidimensionaal en multiscalair duurzaam beoordelingskader ontwikkeld, gebaseerd op de levenscyclusanalyse, en een disciplinesoverstijgende methodologie voor het genereren van kennis. Daarmee is de haalbaarheid en validiteit van een geodesign decision support environment (GDSE) aangetoond als een hulpmiddel voor het verbeteren van afval- en hulpbronnenbeheer.

De belangrijkste uitdaging voor REPAiR was om modellen en methoden uit onder meer de milieuwetenschappen, geografische wetenschappen en economische wetenschappen te integreren met ontwerpmethoden en ruimtelijke planningsmethoden, zowel van software als van processen.

Alle resultaten zijn ontwikkeld binnen innovatieve co-creatie-peri-urbane living labs (PULL) en zijn ondersteund door een online geodesign decision support environment (GDSE).

De stakeholders – de genoemde zes steden en 18 partners – en hebben vier jaar samengewerkt dankzij financiering van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

*This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 688920.