QUICKSTART ‘MATERIALENPASPOORTEN VOOR INFRA & GWW’

Hoe kan je als opdrachtgever of opdrachtnemer aan de slag met een materialenpaspoort voor bijvoorbeeld een brug, weg of viaduct?

Het materialenpaspoort is bij de transitie naar een circulaire economie onmisbaar. Met een materialenpaspoort wordt het inzichtelijk welke materialen er voor een gebouw of object zijn gebruikt, in welke hoeveelheid en wat de waarde van de materialen is. Aan zo’n paspoort kan ook demontage- en onderhoudsinformatie worden toegevoegd. Dit maakt demontage makkelijker en stimuleert hergebruik. Daarnaast bevordert het materialenpaspoort het sluiten van materialenkringlopen en goed onderhoud.

Het materialenpaspoort wordt steeds meer gebruikt door onder andere opdrachtgevers, aannemers en architecten. Dit geldt voor gebouwen, maar ook voor infrastructurele werken. Bruggen, wegen en viaducten: al deze objecten kunnen worden vastgelegd in een materialenpaspoort.

Emma Klamer (Aveco de Bondt) gaat in deze presentatie in op de verschillende mogelijke materialenpaspoorten voor infrastructurele werken en geeft tips om gelijk aan de slag te kunnen. Er is ook ruimte voor vragen en discussie.

Doelgroep: overheden zoals gemeenten en provincies, aannemers, architecten.

Wilt u zelf aan de slag met het uitvragen óf maken van een materialenpaspoort? Geef u dan op voor deze presentatie.

Met o.a. de volgende sprekers: Emma Klamer (Adviseur duurzaamheid bij Aveco de Bondt)