PYROLYSE PROEFTUIN ZUID NEDERLAND

Op Moerdijk werken 14 organisaties via dit innovatieplatform samen om met pyrolysetechnologie reststromen te verwerken tot waardevolle producten. Over de kansen en uitdagingen van plastic recycling.

Het Havenbedrijf Moerdijk en de partners uit de Pyrolyse Proeftuin Zuid Nederland nemen u mee in de reis van 4 jaar demonstraties en waardeketen onderzoek naar haalbare verwerking van plastic en biobased afvalstromen. Lessons learned worden gedeeld en de toekomst van pyrolyse wordt bediscussieerd. Tot slot zal er getoast worden op het succesvol afronden van dit door Europa/OpZuid gesubsidieerde project en onthullen we hoe we de komende 5 jaar doorgaan.

Manon Baartmans gaat als penvoerder van het cluster in gesprek met vertegenwoordigers van TNO, Shell Moerdijk en Avans over de kansen en uitdagingen van plastic recycling. Waste4Me en Teknow brengen in beeld wat hun ambities zijn voor het vervolg op de proeftuin en waar de uitdagingen liggen bij de verdere opschaling van de “waste to nafta” route.

Nettenergy presenteert een succesvolle demo over “waterstof uit pyrolysegas” waarna we met Delphy en Charcotec de zwarte aarde induiken en leren we wat pyrolyse char uit bijvoorbeeld sorghum aan bodemverbeterende kwaliteiten biedt.

Tot slot toasten we met een Sorghum biertje gemaakt van het Sorghumgewas dat afgelopen jaar geoogst is uit de velden naast Moerdijk.

Agro meets Chemistry, ook op Moerdijk!