PLASTICVANGER

In de IJssel ligt een Plasticvanger. Hiermee wordt structureel plastic drijfvuil uit de IJssel opgevangen, zodat dit de rivier en zee niet verder kan vervuilen.

In de IJssel ligt een Plasticvanger. Hiermee wordt structureel plastic drijfvuil uit de IJssel opgevangen, zodat dit de rivier en zee niet verder kan vervuilen.

Inititiatiefnemer Ramon Knoester geeft een toelichting op de Plasticvanger en de werking hiervan. Er wordt getoond wat er wordt opgevangen en welke waardevolle nieuwe producten hier mee gemaakt kunnen worden.

Vanaf de oever is de Plasticvanger te zien en wordt de werking en noodzaak hiervan gepresenteerd door de bedenker hiervan.

Meer informatie: www.clearrivers.eu