PLANT ALS BASIS: DE BIOBASED INNOVATION GARDEN

De Biobased Innovation Garden is al sinds 2014 dé locatie voor onderzoek naar nieuwe gewassen en nieuwe toepassingen van bekende gewassen!

De Biobased Innovation Garden is al sinds 2014 dé locatie voor onderzoek naar nieuwe gewassen en nieuwe toepassingen van bekende gewassen. Planten zijn de grondstof voor voedsel, brandstof, textiel en nog zoveel meer. En er is nog zoveel meer mogelijk!

De Biobased Innovation Garden is bedoeld voor het stimuleren en aanjagen van de biobased economy door het informeren van inspireren van ondernemers, onderzoekers en consumenten over alle mogelijkheden die grondstoffen gewonnen uit planten, biomassa bieden.

Nieuwe toepassingen  van planten kunnen zorgen voor nieuwe ketens in de biobased economy met daarbij een duurzaam bijdrage voor alle schakels in de keten.

Twee mooie praktijkvoorbeelden zijn Miscanthus en snoeiafval. Miscathus is een nieuwe teelt van het bedrijf Cradle Crops. Een veelbelovende teelt, met ondertussen meer vraag dan aanbod! Ook reststromen vanuit de landbouw kunnen nog beter benut worden. Binnen het project Agri Waste Value wordt snoeiafval verwerkt tot cosmetica!