PASSIEF BOUWEN

Wat zijn de ontwikkelingen van passief bouwen in de circulaire bouw en hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Wat gebeurt er in de gehele keten, wat zijn valkuilen en hoe zien verdienmodellen eruit?

Drieluik

Drie sprekers staan op het podium. Dit zijn Carl-Peter Goossen van BouwNext en Gerben Bos van Stichting Passief Bouwen samen met Jack van der Palen van Archiview . Zij vertellen hoe passief bouwen als bouwtechniek een rol speelt in hun dagelijks werk, delen hun ervaringen en geven ons een inkijk in de wereld van de passief bouwen.

Paneldiscussie

We zoeken de interactie op. Onder leiding van een dagvoorzitter voeren we een paneldiscussie. We nodigen de  sprekers, vastgoed opdrachtgevers, woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars uit om hieraan deel te nemen. Om zo een beeld te krijgen van welke stappen gezet moeten worden om passief bouwen op een grotere schaal in te zetten en zo vanuit de bouw bij te dragen aan de energietransitie en de circulaire transitie.

Met o.a. de volgende sprekers: Carl-Peter Goossen (BouwNext), Gerben Bos (Stichting Passief Bouwen) & Jack van der Palen (Archiview)