OP WEG NAAR HET CIRCULAIRE SPOORBOEKJE

In gesprek over de toekomst van circulaire stations. Welke ervaringen doen we op dit moment op? En wat kunnen we daarvan leren?

Hoe richten we de processen van onze stationsprojecten beter in, zodat deze aansluiten op de principes van de circulaire economie?

Denk daarbij aan het 10-R model en de praktische vertaling daarvan in diverse markten. We bespreken o.a. de ervaringen van Circl Amsterdam, circulaire sloop, herbestemming en hergebruik van stationsgebouwen.

We gaan er een interactieve sessie van maken waarin we met elkaar in dialoog gaan over wat ervoor nodig is om een echt circulair station te realiseren. En hoe we dit tussen de oren krijgen in projectteams? Vanuit de EU is het idee van “right to repair” ontstaan voor consumentenproducten. Stel dat we het recht op reparatie ook op stations gaan toepassen. Wat dan?

Denk jij met ons mee wat deze voorbeelden uit het dagelijkse leven kunnen brengen voor een station? Kortom: op naar het circulaire spoorboekje!