AMSTERDAM: CIRCULAIRE ‘STADSDONUT’

Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Céline Heldring vertelt over hoe Amsterdam de Donut economie als raamwerk gebruikt voor de circulaire strategie en het circulaire programma van de stad

Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Een stad waar we waardevolle materialen en grondstoffen hergebruiken en geen afval produceren. Om dit te bereiken heeft Amsterdam een circulaire strategie en uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete doelen. Het raamwerk voor deze strategie is gebaseerd op de Stadsdonut voor Amsterdam, opgesteld door de Britse econoom Kate Raworth.

Tijdens deze NVRD-Talk vertelt Céline Heldring hoe de Strategie Amsterdam Circulair tot stand is gekomen. Céline is Senior beleidsadviseur Afval en Grondstoffen en voert het innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair uit. Hoe heeft men de wetenschappelijke theorie van de Donut Economie vertaald naar de praktijk? Welke keuzes zijn er gemaakt op basis van het raamwerk, de Stadsdonut voor Amsterdam, opgesteld door Kate Raworth? En wat voor invloed heeft dit op de afval- inzameling en verwerking in een stad als Amsterdam?