NORMEN EN DE TRANSITIE NAAR CIRCULAIR BOUWEN

Gesprek met koplopers in de circulaire bouw.

Gesprek met koplopers in de circulaire bouw. Wat hebben producenten van van biobased en andere circulaire innovaties nodig, en wat heeft NEN nodig om de transitie te ondersteunen?

“Het past niet in de norm” is een veelgehoorde klacht in de wereld van circulair bouwen. De provincie Zuid-Holland liet daarom een verkenning uitvoeren naar de rol van normen in circulair en biobased bouwen.

Normen zijn ‘breed gedragen afspraken’ die kunnen zorgen voor een ‘level playing field’. Maatschappelijke waarden zoals veiligheid en duurzaamheid worden dan het uitgangspunt voor de kwaliteit van producten en processen, en niet iets waarop kan worden geconcurreerd. Innovaties vragen dat normen herzien worden, of dat er nieuwe normen bij komen. Dat vraagt aandacht, energie, en het bouwen van nieuwe netwerken.

Tijdens deze online sessie licht Gert-Willem van Mourik, transitiemanager bij de Provincie Zuid-Holland de ambitie van de provincie voor circulair bouwen toe, evenals de aanleiding voor de verkenning. Pim Peters, register ontwerper IMd en Marjanne Cuypers, materiaal ontwikkelaar en eigenaar BlueBlocks vertellen over hun ervaringen met normen bij innovaties. Carolien Hoogland van NEN is mede auteur van de verkenning.

Tijdens het gesprek is ook ruimte voor vragen en observaties uit het publiek.