NETWERK CIRCULAIRE AMBTENAREN UTRECHT

Een bijeenkomst voor de ambtenaren uit de regio Utrecht die werken aan het thema circulaire economie.

We trappen af met twee keynotes over de regionale ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en vertellen onder andere waar wij als Cirkelregio Utrecht mee bezig zijn. Vervolgens gaan we in twee workshop-rondes uit elkaar om te werken aan de belangrijkste regionale circulaire thema’s. Om 17:00 sluiten we af met een netwerkborrel.

Workshops

In totaal staan vijf workshops gepland. Deze gaan over de volgende thema’s:

  • Circulair inkopen – hoe doe je dat? Tijdens de workshop geeft Sara Rademakers, inkoopexpert, een stoomcursus circulair inkopen. Welke dingen moet je doen en welke juist niet? Daarnaast komen leuke voorbeelden langs van circulair inkopen.
  • Meten circulariteit voor overheden: Cirkelregio Utrecht onderzoekt sinds enkele jaren hoe overheden het best kunnen omgaan met het monitoren van de circulaire economie. Tijdens deze workshop wordt de opgedane kennis hierover met jullie gedeeld en wordt gevraagd om jullie input.
  • Ondersteunen lokale circulaire ondernemers: wat kun je als gemeente doel om circulaire ondernemers te steunen? Tim Bulters van het Servicepunt Circulair vertelt welke tools je als gemeente in handen hebt om ondernemers te helpen.
  • Upcyclen lokale/regionale grondstofstromen: op rijksniveau is al een paar jaar een prijsvraag gaande voor het opzetten van circulaire ambachtscentra. Wat hebben we hiervan geleerd en hoe kunnen we meer circulaire ambachtscentra realiseren in de provincie Utrecht?
  • Circulair bouwen – de rol van de gemeente: we hebben een enorme bouwopgave in de regio. Dat moeten we zoveel mogelijk al circulair gaan doen. Wytze Kuijper, regiospinner bij Cirkelstad, neemt je mee in wat je als gemeente kunt doen. Daarnaast praat hij je bij over innovatieve projecten als de regionale bouwafspraken en ‘Het Nieuwe Normaal 0.2’.
Met o.a. de volgende sprekers: Jan Willem van de Groep (oprichter van ARXlabs, Factor Zero en Challenge the Future)