MONITOR JE CIRCULAIRE ECONOMIE

Ontdek samen met de gemeente Amsterdam en TU Delft spin-off 'geoFluxus' het eerste stedelijke monitoringsplatform voor de circulaire economie ter wereld.

Ontdek samen met de gemeente Amsterdam en TU Delft spin-off ‘geoFluxus’ het eerste stedelijke monitoringsplatform voor de circulaire economie ter wereld.

De gemeente Amsterdam heeft het voorbije jaar de eerste stedelijke monitor voor de circulaire economie ontwikkeld: een online dashboard dat straks voor alle ambtenaren binnen de gemeente toegankelijk is om hen in de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen.

Samen met de TU Delft spin-off ‘geoFluxus‘ heeft de gemeente voor het eerst (letterlijk) in kaart kunnen brengen waar de materialen die de stad consumeert, vandaan komen en waar ze heen gaan als ze worden weggegooid.

Tijdens deze Week van de Circulaire Economie wordt dit baanbrekende werk gepresenteerd dat ook voor andere gemeenten en provincies erg toepasselijk kan zijn.

Welke materiaalstromen zijn in jouw gebied aanwezig, welke hebben de grootste milieu-impact, de grootste potentie tot hergebruik en waar ligt het laaghangende fruit?

Wist je bijvoorbeeld dat 89% van al het afval in de Metropoolregio Amsterdam bedrijfsafval is, en slechts 11% van huishoudens komt? En dat 70% van al het afval veroorzaakt wordt door slechts 7% van alle bedrijven?

In deze masterclass, legt geoFluxus uit hoe het slim gebruik van bestaande databronnen het kantelpunt van een 20% circulaire economie mogelijk kan maken.