MASTERCLASS: ONDERNEMER-SCHAP IN DE INSECTENKETEN

Ondernemerschap is van cruciaal belang voor de groei van de insectensector. In deze masterclass belichten we ondernemerschap, ketensamenwerking en het financieren van ambities, vanuit verschillende invalshoeken.

In de afgelopen jaren is er door de insectensector hard aan de weg getimmerd. Dit zorgt voor veel positieve ontwikkelingen! In 2021 is insecten eiwit goedgekeurd voor diervoeding (kippen en varkens) en zijn verschillende insecten goedgekeurd voor humane consumptie. Een voorbeeld is de Migratory Locust (sprinkhaan).

Dit biedt kansen voor ondernemers uit de gehele keten om deze ontwikkelingen op te pakken. Op een succesvolle manier deze kansen benutten en ambities waar maken is cruciaal voor de groei van de sector.

Daarvoor zijn toegang tot kennis, ketensamenwerking en kapitaal kritische succesfactoren. De masterclass zal antwoord geven op vragen over ondernemen, succesvol samenwerken en financieren van ambities.  In de masterclass vindt de publieke aftrap van de Hub for Insect Knowledge (HIK) plaats. Waarvoor is het HIK en wat gaan zij doen met wie?

Tijdens de masterclass belichten we ondernemerschap vanuit verschillende invalshoeken en nemen we een kijkje in de aanpak van The Protein Cluster van FoodValley NL. Welke ontwikkelingen hebben hier de afgelopen jaren plaats gevonden? Wat kun je leren van pionieren, samenwerkingen, transparantie en financieren in deze sector?

Hierna delen een aantal ondernemers in de insectenketen en de Wageningen Universiteit (WUR) hun visie en ontwikkelingen op ondernemerschap. Daarna gaan we in gesprek over kansen en risico’s in de sector:

  • Welke belemmeringen worden ervaren?
  • Wat kan je leren van good and bad practices?
  • Wat is de waarde van co-creatie?

Het volledige programma volgt. Geïnteresseerd? Meld je aan voor de masterclass en ontvang per mail het volledige programma en jouw uitnodigingslink.

Georganiseerd in samenwerking met New Generation Nutrition (NGN) B.V., FoodValley NL, Hub for Insect Knowledge (HIK) en Venik.