LEERLIJN MBO: CIRCULAIRE REGIONALE ECONOMIE

Hoe circulair is jouw kantoor? Studenten Unit Green onthullen hun circulaire werkplek. Welke keuzes zijn er gemaakt? En waar moet jij rekening meehouden wanneer je je werkomgeving duurzaam inricht?

MBO College Lelystad biedt studenten een leerlijn die gericht is op het ontwikkelen van een circulaire economie in de regio. Met als doel: de student als vakmens van de toekomst. 

Wat is daarvoor nodig? 

De student heeft kennis van de circulaire economie, kan de vraag naar circulaire producten stimuleren en beantwoorden en is in staat om voortdurend te leren en innovaties te gebruiken in het beroep.

Hoe doe je dat? 

Een uitgewerkt plan, enthousiaste docenten en onderwijsmedewerkers, nauwe samenwerking met overheid/bedrijfsleven/onderwijsinstellingen en openheid en lef om een ‘ontwikkeltuin’ te zijn.

Wie? 

Onze focus is de student, opdat zij met de nodige kennis, vakspecifieke vaardigheden en houding de arbeidsmarkt op gaan.

De Week van de Circulaire Economie

Tijdens de Week van de Circulaire Economie heeft de PPS Circulaire Regionale Economie een programma samengesteld waar de activiteiten van partners en initiatieven uit de regio is samengevoegd. Dit programma zal te vinden op onze website onder het kopje nieuws.

Ook op ons college worden inspiratiesessies georganiseerd. Zo is er een enthousiaste groep studenten die samen Unit Green vormen. Deze groep verdiept zich in thema’s rondom duurzaamheid en circulariteit.

De afgelopen maanden zijn zij bezig geweest met het circulair inrichten van hun werk lokaal. Benieuwd naar de overwegingen die gemaakt zijn om de werkplek circulair in te richten? Onze studenten vertellen je graag meer.

Benieuwd naar de uitkomsten? Meld je dan aan! 

Het resultaat op een ander moment bewonderen? Dat kan (als covid de boel niet overhoop gooit). Neem contact op met het practoraat voor meer informatie.