KANSEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE IN EUROPA

Interreg NSR en NWE stimuleren de groene, slimme en rechtvaardige transitie, waarin circulaire economie een belangrijke rol speelt. U hoort wat de kansen, ook financieel, zijn voor circulaire economie projecten en wat Interreg inhoudt

De Interreg programma’s 2021-2027 bieden veel kansen voor circulaire economie projecten. De National Contact Points van Interreg North Sea Region en North West Europe leggen in deze sessie uit wat de programma’s inhouden en welke (financiĆ«le) kansen er zijn voor projecten die circulaire economie stimuleren. Ze lichten dit toe met voorbeelden van succesvolle circulaire economie Interreg projecten.  Ook gaan ze graag in gesprek met u over mogelijke kansen en vragen die u heeft.

Met o.a. de volgende sprekers: Albin Hunia en Esther Veenendaal (National Contact Points van Interreg NSR en NWE)