INNOVATIEVE SAMENWERKING ORGANISEREN

We bespreken mogelijkheden, ervaringen en ideeën over hoe ondernemers succesvol samen kunnen werken aan een gedeeld doel.

Veel circulaire ideeën komen pas echt tot leven als ondernemers elkaar opzoeken om de krachten te bundelen. De voordelen zijn meer innovatiekracht, een hechte vertrouwensband en gedeelde investeringen van tijd en kennis in toekomstbestendigheid.

We gaan hier – samen – over in gesprek. Maarten van Dongen opent met voorbeelden van MKB ondernemers die elkaar via WaardeRing gevonden hebben, Joris Vos gaat in vogelvlucht langs de vele manieren waarop businessmodellen in zo’n samenwerking duurzaam toekomstbestendig gemaakt kunnen worden en we gaan in op hoe Houweling Group succesvol zo’n samenwerking is aangegaan, waarbij Frank Houweling alle vragen hierover kan beantwoorden.

Rudmer Heij zal als deskundig Innovatieadviseur Circulaire Economie de discussie leiden.

We sluiten af met de kans de mogelijkheden van jouw bedrijf te bespreken. Wat zijn de drempels en wat zijn de kansen?

Met o.a. de volgende sprekers: Rudmer Heij (Innovatieadviseur CE - Kennispoort Regio Zwolle), Maarten van Dongen (Projectleider CE - Natuur en Milieu Overijssel) & Frank Houweling (Houweling Group)