HOUTBOUW IN EEN BOSPROVINCIE

Is hout dé grondstof waarmee we in de toekomst onze ecologische voetafdruk fors omlaag kunnen brengen? Wat betekent bouwen met hout voor ons in de komende jaren? Welke rol kan Drenthe hierin spelen?

Is hout dé grondstof waarmee we in de toekomst onze ecologische voetafdruk fors omlaag kunnen brengen? Wat betekent bouwen met hout voor ons in de komende jaren? Hoeveel hout is er eigenlijk beschikbaar, nu en in de toekomst? Hoe en waar kunnen we dat verantwoord oogsten? En welke rol kan Drenthe spelen in zo’n transitie? Deze vragen staan centraal tijdens de online jubileumbijeenkomst ‘Houtbouw in een bosprovincie’. 

Met deze livestream gaan we in gesprek over de kansen van bouwen met hout, maar kijken we ook kritisch naar het plafond en de potentie voor onze provincie. Dat doen we door middel van een livestream, samen met inspirerende sprekers en een panel ervaringsdeskundigen.

Hout is hip
Van de nieuwe provinciale Bomen- en Bossenstrategie tot het deltaplan woningbouw en diverse landelijke circulaire transitieagenda’s: hout staat op de agenda. Met uiteenlopende doelen. Van aanplant voor biodiversiteit, tot CO2 opslag en het gebruik ervan in de maakindustrie. Een mooi moment om met elkaar in gesprek te gaan over alle goede voorbeelden. Tegelijkertijd staat ecologisch draagvlak in een circulaire economie wat ons betreft centraal. Hoog tijd om ook eens helder in kaart te brengen hoeveel duurzaam geoogst en herbruikbaar Drents hout we eigenlijk kunnen gebruiken voor die ambities. We hebben daarom het volgende voorlopige programma samengesteld:

Deel 1: kansen en goede voorbeelden:

  • Spraakmakende Noord-Nederlandse koploper in houtbouw aan het woord
  • We voeren een panelgesprek met vier Drentse ervaringsdeskundigen in houtbouwprojecten

Deel 2: potentie van de Drentse keten

  • Staatsbosbeheer geeft zijn definitie van duurzaam bosbeheer en brengt voor ons in kaart hoeveel hout dat de komende 10 jaar gaat opleveren
  • NICE en Metabolic onderzoeken voor ons de hoeveelheid bouwhout dat de komende 10 jaar vrijkomt uit sloopopgave

Met deze bijdragen en de discussie die daaruit voortkomt, hopen we een beter beeld te krijgen van de rol die Drenthe kan spelen in deze transitie. Als voorbeeldprovincie, maar ook als regeneratieve houtleverancier.

Reserveer 8 februari 2022 van 20:00 tot 21:30 in je agenda!