HOE BOUWT NEDERLAND IN 2050?

Wij geloven dat betere gebouwen circulair zijn. In 2020 is het platform beteregebouwen.nl gestart. Tijdens een interactief webinar bespreken we de do's en dont's van circulair bouwen.

Wij geloven dat betere gebouwen circulair zijn. In 2020 is het platform beteregebouwen.nl gestart. Tijdens een interactief webinar bespreken we de do’s en dont’s van circulair bouwen.

Elk gebouw circulair!

Onze visie? Betere gebouwen zijn circulaire gebouwen! Maar hoe bouwen we in het jaar 2050? En welke stappen moeten we nu zetten om daar te komen? Wat is bijvoorbeeld de rol van circulariteit, materiaalpaspoorten, regelgeving, technische detaillering, milieu-indicatoren en bouwmethodes in het proces van de toekomst? Via een aantal prikkelende scenario’s filosoferen we in groepjes over dit vraagstuk. De uitkomsten presenteren we aan een panel van ervaringsdeskundigen in de circulaire bouw.

Samen trekken we de jas van agendazetter aan

De resultaten van deze sessie bepalen in feite de stappen die de bouw nu moet nemen op weg naar een duurzame toekomst. Met de verkiezingen in het vooruitzicht pakken we daarom nu onze kans. Tijdens ons evenement ‘Hoe bouwt Nederland in 2050?’ trekken we – samen met u – de jas van de agendazetter aan: wat móet er in het volgende regeerakkoord staan over circulair bouwen?

Het platform www.beteregebouwen.nl, een samenwerking tussen Stevens Van Dijck en LBP|Sight, borduurt vervolgens voort op deze resultaten.