FONTYS HOGESCHOOL

De Circulaire Sprong maken we samen

De Circulaire Sprong is een hub bij Fontys Hogeschool en nu dus ook een hub tijdens de Week van de Circulaire Economie. Fontys for Sustainability streeft naar duurzaamheid in haar bedrijfsvoering, het onderwijs en onderzoek. Samen met studenten, docenten, het bedrijfsleven en de overheid werken we aan projecten in de praktijk. In deze Living Labs werken we samen aan brede maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid en circulariteit.

De volgende events staan o.a. op het programma

Dinsdag 7 februari > Workshop Biomimicry

Woensdag 8 februari > Lezing en discussie over hoe reductie van greenhouse gases en circulariteit binnen logistieke ketens omgezet kunnen worden.

Woensdag 8 februari > Presentatie Circulair maken supply chain bedrijf Cooloo (Fontys Venlo)

Donderdag 9 februari > Presentatie duurzaamheidsagenda van Fontys Hogeschool.

Vrijdag 10 februari > Kansen voor een deeleconomie voor de buurt.