FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIJ CIRCULAIR ONDERNEMEN

Meer leren over over de mogelijkheden van financiële ondersteuning die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ben je een ondernemer, consultant, adviseur of intermediair en bezig met circulaire economie? En wil je meer leren over de mogelijkheden van financiële ondersteuning die de RVO biedt? Neem dan deel aan ons evenement op dinsdag 2 februari 2021.

Wat kun je verwachten?

 • Je maakt kennis met de financiële kansen die RVO biedt voor ondernemers die investeren in de circulaire economie en milieuvriendelijke technieken. Denk daarbij aan subsidies, fiscale voordelen en leningen zoals de MIAVamil, WBSO, Subsidie circulaire ketenprojecten, Innovatiekrediet, MIT, DEI+ CE (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) en regeling groenprojecten.
 • Je hoort inspirerende praktijkvoorbeelden van circulaire ondernemers die -al dan niet samen met ketenpartners- gebruik maken van diverse regelingen bij RVO.
 • Je hebt de mogelijkheid om één op één in gesprek te gaan met een RVO-adviseur (op afspraak) over CE subsidies en financiering.
 • Je kunt in gesprek gaan met andere aanwezigen.

Het programma

10 – 11 uur Opening door Roy van Blokvoort
Drie ondernemers over hun circulaire project en ondersteuning van RVO:

 • Duurzaam 3D printen, nieuwe productiemethodes en hun rol in een circulaire economie
  Reflow – Jasper Middendorp, CEO en co founder – een presentatie over hoe lokale productie vorm geeft aan nieuwe productieketens en hoe deze een belangrijke schakel vormen voor de circulaire economie van de toekomst. 
 • Bioway en ChApLin
  ChApLin geeft de biobased asfalt  ‘boost’ door kennis, ervaring en onderzoek te combineren. Ook creëert biobased asfalt kansen voor Nederlandse lignine productie.
  H4A – Martijn Verschuren, manager business development
 • ‘Wie het kleine niet eert’; de volgende stap in het terugwinnen van de kleinste metaaldeeltjes uit bodemas
  VHB-Groep – Marijn van Dijk, Business Development & Control
  De VHB  is een groep bedrijven gespecialiseerd in het opwerken van AEC-bodemas.

11- 13 uur

 • mogelijkheid persoonlijk adviesgesprek (op afspraak)
 • themasessies:
  • het Versnellingshuis Nederland circulair!
   Imke Haenen- beleidsadviseur ministerie Infrastructuur en Waterstaat
   Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt met adviezen voor individuele MKB-ondernemers en de ontwikkeling van sectorbrede doorbraakprojecten. Tijdens de sessie heeft u de mogelijkheid uw case voor te leggen.
  • Grondstoffenscanner
   Jobert Winkel – programma-adviseur RVO
   Ontdek met deze tool in hoeverre de grondstoffen waarvan u afhankelijk bent een risico vormen voor uw bedrijf.
  • CIRCO innovatie
   Pepijn Duijvestein – CIRCO innovatie
   Leer met CIRCO hoe u uw businessmodel of product zo ontwerpt dat u direct circulair kunt ondernemen. U hoeft daarvoor niet meteen uw hele product te veranderen. Laat u inspireren door de methodiek en succesverhalen van andere ondernemers!
   In deze  korte sessie introduceren we de beproefde CIRCO methodiek en laten we met best practices zien hoe bedrijven succesvol een circulair product en/of dienst hebben ontwikkeld. In principe is elke sessie soortgelijk. Per ronde is er een ander thema waarvan voorbeelden worden toegelicht en tracks op korte termijn georganiseerd worden!

11.00  Intro CIRCO methodiek en voorbeelden uit de bouw
11.30  Intro CIRCO methodiek en voorbeelden uit de maakindustrie 
12.00  Intro CIRCO methodiek en voorbeelden kunststoffen   
12.30  Intro CIRCO methodiek en voorbeelden consumentengoederen