EXPOSITIE: IMPULS VOOR JONGE ONTWERPERS

Vijf jonge talenten presenteren de uitkomsten van het werk dat zij ontwikkeld hebben in opdracht van Yksi Expo en Stichting Stokroos. Deze expositie is de gehele week te bezoeken.

Als onderdeel van het programma Rethinking Plastic heeft Yksi Expo – samen met Stichting Stokroos – opdrachten ontwikkeld voor vijf jonge ontwerpers van het Yksi Expo Young Talent team. Als stimulans om hen een stap verder te brengen in hun ontwikkeling en loopbaan. De deelnemende talenten zijn Shahar Livne, Polina Baikina, Soowon Chae, Iris Bekkers en Yoon Seok Heon. 

Andere kijk op plastic
Rehinking Plastic staat voor een ‘andere kijk op plastic’. Want ja, we beseffen inmiddels de urgentie van plastic als milieuprobleem, maar tegelijkertijd is het een zeer nuttig materiaal en is een wereld zonder plastic nauwelijks voor te stellen. We moeten dus anders gaan denken over plastic als materiaal en er anders mee omgaan. Ontwerpers spelen daarbij een cruciale rol. Ze bedenken en ontwikkelen alternatieven en kunnen zodanig ontwerpen dat producten langer mee gaan en de materialen beter te scheiden en dus beter te recyclen zijn. En bij hergebruik of recyclen kunnen ze er nuttige en mooie nieuwe producten van maken. Met extra (gevoels)waarde, zodat gebruikers anders omgaan met plastic. Upcyclen noemen we dat.

Rethinking Plastic bestaat uit een hoofdexpositie die voortdurend wordt vernieuwd, met wisselende nevenexposities en presentaties. Ook zijn studenten van diverse ontwerpopleidingen aan de slag met het thema plastic en zijn in binnen- en buitenland diverse tentoonstellingen en presentaties rond dit thema tot stand gebracht.

Rethinking Plastic challenge
Bij jonge ontwerpers groeit de belangstelling voor duurzaamheid en circulariteit. Maar veel van hen worstelen met het verder ontwikkelen en in de markt zetten van hun vernieuwende ideeën, concepten en producten. Vooral ingangen vinden bij bedrijven valt niet mee. Daarnaast zijn ze op zoek naar expertise en up-to-date kennis over duurzame en circulaire innovatie.

Leonne Cuppen (Yksi Connect) heeft vijf jonge ontwerpers uit het Yksi Expo Young Talent Team geselecteerd voor een verdieping van hun werk, met als uitgangspunt het onderzoek dat ze tijdens hun studie zijn begonnen. Zij kregen coaching en werden in contact gebracht met relevante fabrikanten, kennisinstellingen en experts. De Stichting Stokroos heeft een subsidie verstrekt voor dit project.