EXPERTSESSIE CIRCE: LET’S CHANGE COURSE NOW!

In samenwerking met provincie Gelderland en het Interreg Europe project wordt er een expertsessie met de thematafels textiel, biobased materialen en circulaire bouw georganiseerd.

In samenwerking met provincie Gelderland en het Interreg Europe project wordt er een expertsessie met de thematafels textiel, biobased materialen en circulaire bouw georganiseerd.

De circulaire economie houdt niet op bij de grenzen. Ook in Londen, Milaan, Barcelona, Noord-Frankrijk, Sofia, Silezië en Ljubljana wordt gewerkt aan een wereld zonder afval. De afgelopen jaren heeft provincie Gelderland in Interreg Europe met deze koploperregio’s samengewerkt aan een actieplan voor textiel, biobased materialen en circulaire bouw.

Op donderdag 4 februari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, presenteert provincie Gelderland de resultaten van dit Europese plan en organiseren wij een expertsessie met thematafels op deze drie thema’s.

Hoe kan provincie Gelderland de komende jaren het beste uitvoering geven aan dit CircE-actieplan en welke instrumenten zijn hiervoor nodig? Praat hierover mee tijdens dit live online event!