EXPERT SESSIE: CIRCULAIRE AANBESTEDINGEN

Hoe de politiek middels circulair aanbestedingsbeleid haar stuurkracht kan gebruiken om bedrijven te stimuleren tot verduurzaming

Hoe de politiek middels circulair aanbestedingsbeleid haar stuurkracht kan gebruiken om bedrijven te stimuleren tot verduurzaming.

Wat heeft circulair aanbesteden met een dansfeestje te maken? Hoe gaat de overheid aanbestedingen in de toekomst inrichten? En wat betekent dit voor bedrijven? Je hoort het in dit programma. Schrijf je snel in!

Stel je voor: de economie is een dansfeestje. De politiek zet de muziek op en bedrijven zwieren over de dansvloer. Of het een leuk feestje wordt, bepaalt de politiek. Zij dirigeren het geheel door leuke liedjes te draaien en zo ruimte te creëren voor bedrijven om zich te ontplooien.

Goed dirigeren is allesbepalend voor het succes van de economie.

Dit geldt ook voor inkoop binnen de overheid. Het ‘circulair’ besteden van de 70 miljard aan jaarlijkse overheidsuitgaven heeft veel voordelen. De overheid zou voorop kunnen lopen door nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan, die bedrijven ruimte geven om innovatief te zijn. Ook zou de overheid op die manier zelf mee kunnen bouwen aan een nieuwe economie. Daarnaast zou een sterk circulair inkoopbeleid een enorme stimulans kunnen vormen voor bedrijven om de grondstoffen- en energietransitie te helpen versnellen, simpelweg omdat bedrijven dan weten waarin zij moeten investeren.

Maar hoe werkt dit in de praktijk? Aan de hand van een specifiek inkooptraject, waarbij de overheid haar rol als innovatie gerichte opdrachtgever overtuigend heeft ingevuld laten wij in dit programma zien dat het kan via de Rapid Impact Contracting aanpak.

Schrijf je snel in en bouw mee aan de economie van de toekomst!